KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Odjeljene I7

  • 051/343-007 lok. 3007

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Ljekarska soba dr Kezić

  • 051/342-468 lok. 2468

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Ljekarska soba dr Malešević

  • 051/342-493 lok. 2493

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Ambulanta za infekcije kod imunodeficijencije

  • 051/342-468 lok. 2468