KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Šef odjeljenja

  • 051/342-843 lok. 2843

KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Pult sestara

  • 051/343-293 lok. 3293

KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Specijalistička ambulanta

  • 051/343-329 lok. 3329

KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Anesteziološka ambulanta

  • 051/343-329 lok. 3329

KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Soba anestetičara na lokaciji Paprikovac

  • 051/342-211 lok. 2211 051/342-842 lok. 2842

KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Soba dežurnih ljekara

  • 051/342-205 lok. 2205

KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Ljekarska soba

  • 051/342-197 lok. 2197

KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Ljekarska soba

  • 051/342-192 lok. 2192

KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Ljekarska soba za sastanke

  • 051/342-272 lok. 2272

KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Pult sestara intezivne njege

  • 051/342-203 lok. 2203
Strana 1 od 212