KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Nadzorna sestra I6

  • 051/343-006 lok. 3006

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Odjeljenje poluintenzivne njege I6

  • 051/343-006 lok. 3006

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Ljekarska soba dr Petrović, dr Dikić

  • 051/343-018 lok. 3018

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Ljekarska soba dr Katan, dr Čuković

  • 051/342-494 lok. 2494

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Ljekarska soba dr Roganović

  • 051/342-446 lok. 2446

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Nadzorna sestra I1

  • 051/343-005 lok. 3005

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Odjeljenje za neuroinfekcije

  • 051/343-005 lok. 3005

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Odmor osoblja-ljekari

  • 051/343-011 lok. 3011

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI | Soba dežurnog ljekara

  • 051/343-012 lok. 3012