URGENTNI CENTAR COVID | Administracija

  • 051/342-750 lok. 2750

URGENTNI CENTAR COVID | Pult

  • 051/342-611 lok. 2611 051/342-612 lok. 2612

URGENTNI CENTAR COVID | Opservacija

  • 051/342-745 lok. 2745

URGENTNI CENTAR COVID | Reanimacija 1

  • 051/342-817 lok. 2817

URGENTNI CENTAR COVID | Reanimacija 2

  • 051/342-746 lok. 2746