KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Ljekarska soba

  • 051/342-192 lok. 2192

KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Ljekarska soba za sastanke

  • 051/342-272 lok. 2272

KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Pult sestara intezivne njege

  • 051/342-203 lok. 2203

KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Dnevni boravak sestara

  • 051/342-330 lok. 2330

KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Anesteziološka ambulanta na lokaciji Ginekologije

  • 051/342-212 lok. 2212

KLINIKA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE | Prostor za buđenje

  • 051/343-103 lok. 3103
Strana 2 od 212