ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Soba za specijalizante

  • 051/342-740 lok. 2740

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | dipl. biolog LJ. Amidžić

  • 051/342-384 lok. 2384

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | dipl. biolog Vučić Gordana

  • 051/342-739 lok. 2739

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Laboratorija (bojenje i montiranje)

  • 051/342-328 lok. 2328

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Laboratorija – prijem materijala

  • 051/342-393 lok. 2393

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Pomoćnici obducenta

  • 051/342-354 lok. 2354

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Obdukciona sala

  • 051/342-439 lok. 2439

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Ljekarska soba dr Dmitrašinović

  • 051/342-361 lok. 2361

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Radna soba specijalizanata dr I. Baroš

  • 051/342-325 lok. 2325

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Radna soba specijalizanata dr V. Kukić

  • 051/342-738 lok. 2738
Strana 2 od 3123