ODJELJENJE USLUŽNIH DJELATNOSTI | Radiona za medicinske gasove na lokaciji Paprikovac

  • 051/342-223 lok. 2223

ODJELJENJE USLUŽNIH DJELATNOSTI | Elektro radiona (dežurni električar na lokaciji Paparikovac)

  • 051/342-383 lok. 2383 051/342-388 lok. 2388

ODJELJENJE USLUŽNIH DJELATNOSTI | Elektro radiona (dežurni električar na lokaciji Zdrave Korde)

  • 051/343-283 lok. 3283

ODJELJENJE USLUŽNIH DJELATNOSTI | Inžinjer za održavanje gradjevinskih objekata i instalacija

  • 051/342-376 lok. 2376

ODJELJENJE USLUŽNIH DJELATNOSTI | Arhivar

  • 051/342-315 lok. 2315

ODJELJENJE USLUŽNIH DJELATNOSTI | Stolarska radiona na lokaciji Paprikovac

  • 051/342-323 lok. 2323

ODJELJENJE USLUŽNIH DJELATNOSTI | Stolarska radiona na lokaciji Hirurgija

  • 051/343-265 lok. 3269

ODJELJENJE USLUŽNIH DJELATNOSTI | Vodoinstalaterska radiona na lokaciji Hirurgija

  • 051/343-035 lok. 3035

ODJELJENJE USLUŽNIH DJELATNOSTI | Vodoinstalaterska radiona na lokaciji Paprikovac

  • 051/342-350 lok. 2350

ODJELJENJE USLUŽNIH DJELATNOSTI | Molerska radiona na lokaciji Paprikovac

  • 051/342-156 lok. 2156
Strana 3 od 512345