KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Kabinet za UZV

  • 051/342-319 lok. 2319

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Laboratorija za tipizaciju virusa

  • 051/342-144 lok. 2144

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Specijalistička ambulanta (onkološka)

  • 051/342-131 lok. 2131

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Specijalistička ambulanta za radnu amniocentezu-RAC

  • 051/342-216 lok. 2216
Strana 2 od 212