Univerzitetski klinički centar Republike Srpske uspostavlja saradnju sa tri vrhunska stručnjaka iz Srbije doc. dr sc. med. Nikicom Gruborom, doc. dr sc. med. Radojem Simić, akademikom prof. dr sc. med. Vojkom Đukić kao i sa prof. dr Aleksandrom Lazarevićem iz Banjaluke.Pacijenti iz Republike Srpske koji su zbog prirode bolesti i izvođenja najkomplikovanijih hirurških intervencija morali odlaziti u Srbiju prvi će osjetiti prednost ove saradnje. Ubuduće će se moći liječiti u Univerzitetskom kliničkom centru RS, jer će vrhunski ljekari iz Beograda dolaziti u Banjaluku. Eminentni kardiolog Aleksandar Lazarević iz Banjaluke, će takođe biti u savjetničkom timu, učiće mlade ljekare pisanju naučnoistraživačkih radova i projekata. Profesor Lazarević je naglasio da su ljudski resursi i znanje najvažniji, čestitajući rukovodstvu UKC-a što su prepoznali važnost edukacije i što će prvi put u ovako velikom broju poslati mlade ljekare na edukaciju. Osim što će u UKC-u izvoditi operacije, čime će se smanjiti troškovi liječenja naših pacijenata iz Republike Srpske, gostujući ljekari će kolegama u UKC RS prenositi svoja iskustva i davati savjete za razvoj naše zdravstvene ustanove koji će savjetodavno, ali i u praksi, pomagati domaćim ljekarima i u naučno-istraživačkom radu.

“Sigurno će banjalučki Klinički centar u najskorije vrijeme biti zaista na najvišem nivou evropske medicine ukoliko uspijemo da edukujemo dovoljno mladih kolega“, rekao akademik prof.dr Vojko Đukić, specijalista otorinolaringolog. „Kao što i mi šaljemo djecu iz Srbije jer nismo spremni da riješimo rijetke slučajeve i nemamo tehnološke mogućnosti, tako treba i da se ispomažemo ovdje jedni drugima, napominje doc. dr Radoje Simić“, specijalista dječije hirurgije Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta Srbije.

Cilj Poslovodstva UKC RS je da postane najbolji u regionu, a uz saradnju sa ovakvim timom stučnjaka to je vrlo izvjesno.

„Nadam se da smo spremni da odgovorimo na sve obaveze koje nas ovdje očekuju i da ću moći da pomognem svojim trudom, te da zajedničkim radom sa kolegama načinimo timsku priču za hirurgiju UKC-a i napravimo dobar iskorak“, rekao je doc. dr Nikica Grubor, specijalista hirurgije sa anesteziologijom Prve hiruške klinike KC Srbija.

Ovom saradnjom smanjiće se troškovi liječenja i pružiti mogućnost domaćem kadru za dodatnu edukaciju. Plan menadžmenta UKC RS je da se 96 ljekara pošalje na usavršavanje u Beč, Ljubljanu i Beograd. „Cilj nam je da njihovo ogromno iskustvo prenesemo na naše ljekare i da pacijenti u Republici Srpskoj imaju zdravstvenu uslugu kakvu imaju u evropskim i svjetskim centrima,“ istakao je prof. dr Vlado Đajić, v.d. generalnog direktora UKC-a Republike Srpske.