Medicinske sestre, pomoćno i administrativno osoblje Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC RS od danas svoj posao obavlja u novim uniformama, zahvaljujući donaciji zdravstvene ustanove  „Crvena apoteka“ ovoj klinici. 

Dr Zoran Aleksić, načelnik Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC RS istakao je da su dvije stvari ključne kada je riječ o medicinskom osoblju, a to je poštovanje kodeksa ponašanja i kodeksa oblačenja. Načelnik Aleksić je istakao da se zahvaljujući ovoj vrijednoj donaciji kodeks oblačenja sada poštuje, te da je osoblje ove klinike jednako i kvalitetno obučeno, što je jedan od preduslova dobre komunikacije sa pacijentima. Karakteristična medicinska uniforma je neophodna za unaprijeđenje sestrinske profesije i važan aspekt vizuelnog identiteta medicinskog osoblja. Važnost ovog aspekta prepoznao je i gospodin Tihomir Rožić, vlasnik zdravstvene ustanove „Crvena apoteka“, koja broji 27 poslovnica širom Srpske.

Predstavnica ZU „Crvene apoteke“, Rajka Palalić istakla je kako je ova donacija odličan primjer partnerstva i podrške, kao i doprinos poboljšanju zdravstvenog sistema. Takođe je naglasila da je strategija ove ustanove da pomogne Univerzitetskom kliničkom centru RS koji pored stručnog i obrazovanog medicinskog osoblja sada srazmjerno tim vrijednostima ima i adekvatnu uniformu za rad.

Da je briga za pacijente srž svih aktivnosti Klinike za opštu i adbominalnu hirurgiju govori i činjenica da je završena procedura za nabavku dva monitora i dva pulsna oksimetra čime su stvoreni preduslovi za formiranje poluintenzivne njege u ovoj klinici, čije se puštanje u rad očekuje u skorijem periodu. Takođe u proceduri je nabavka pištolja za biopsiju pankreasa, kao i krečenje klinike koje će biti realizovano do kraja godine. Nove uniforme i poštovanje kodeksa oblačenja doprinijeće boljem radu osoblja ove klinike, koje svakodnevno vrijedno i profesionalno obavlja svoj posao. Za kratko vrijeme Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC RS napravila je značajne iskorake, opravdavajući tako epitete jedne od najboljih i najvećih hiruških klinika u regionu.