Prof. dr sc. med. Žarko Ećim

(1937-2017)

Obavještavamo sve zaposlene u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i sve građane da je dana  3. 12. 2017. godine preminuo naš uvaženi  prof. dr sc. med. Žarko Ećim.

Prof. dr sc. med. Žarko Ećim, sin Ljubana i Jelisavke, rođen je 20. septembra 1937. godine u selu Mirkovac, opština Kozarska Dubica. U toku Drugog svjetskog rata sa porodicom je protjeran iz rodnog kraja i odveden u logor Jasenovac. Iz logora je odveden u selo Lasovac, zatim u stare Pavljane u katoličku crkvu odakle je odveden u selo Brezovac gdje ga je usvojila porodica Horvaćek, te mu dala ime Ivo Horvaćek. Nakon završetka rata vraća se u rodno selo. Osnovnu školu završio je u Knežici. Sa još 24 pitomca smješten je u Dom ratne siročadi u Bosanskoj Dubici. Iako je njegova želja bila da upiše Tehničku školu, tadašnje vlasti ga odvode u Visoko na kožarski zanat. Iz Visokog bježi i vraća se u rodno selo i upisuje Srednju medicinsku školu u Banjaluci, koju završava 1958. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Skoplju 11. marta 1964. godine. Kao ljekar opšte prakse radio je u: Kozarskoj Dubici, Srpcu i Čelincu. Od 1. februara 1969. godine biva zaposlen u našoj ustanovi, tadašnjem Medicinskom centru u Banjaluci. Predavao je i u Medicinskoj školi u Banjaluci, predmet Anatomija i fiziologija. Specijalizaciju iz anesteziologije završio je 1972. godine u Zagrebu, a iz urologije 1977. takođe u Zagrabu. U istom gradu završio je 1979. godine postdiplomske studije iz kliničke farmakologije, a 1981. na Urološkoj klinici bolnice “Dr Mladen Stojanović” odbranio magistarsku tezu pod nazivom: “Organske i funkcionalne promjene kod nepravilno i nedovoljno liječene urinarne tuberkuloze”. Za stručnog saradnika (asistenta) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci izabran je 1982. godine. Zvanje primarijusa stekao je u aprilu 1983. godine. Iste godine u Sarajevu je položio specijalistički ispit iz opšte hirurgije, te tada postaje jedini ljekar sa tri specijalizacije. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Tuberkuloza bubrega komplicirana nefrolitijazom na području Bosanske Krajine” odbranio je u novembru 1987. godine. Na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 1989. godine izabran je za docenta na predmetu “Hirurgija sa ratnom hirurgijom”, a odlukom Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta u Banjaluci od 20. septembra 1994. za vanrednog profesora na predmetu “Hirurgija sa ratnom hirurgijom”. Objavio je monografije: “Tuberkuloza bubrega: dijagnostika”(1994); u saradnji sa kćerkom, prof. dr sc. med. Vesnom Ećim Zlojutro “Povrede urogenitalnih organa”(1997);” Neoplazme bubrega”(1999) i “Banjalučka hirurgija” (2003). Tokom službe bio je šef Odsjeka urologije sa specijalističkim ambulantama. Za načelnika Klinike za urologiju Kliničkog centra Banjaluka izabran je 1999. godine. Za redovnog profesora na Medicinskom fakultetu na predmetu: hirurgija sa ratnom hirurgijom izabran je 2001. godine. Kao autor i koautor objavio je 138 naučnih, stručnih i kongresnih saopštenja. U zasluženu penziju otišao je 4. avgusta 2002. godine. Zajedno sa prof. dr sc. med. Miloradom Stanišićem i prof. dr sc. med. Draganom Danelišenom 2003. godine objavio je monografiju “Banjalučka hirurgija“. Tokom proteklog otadžbinskog rata od 1991. do 1995. godine, iako je imao raspored na Hiruškoj klinici u Banjaluci javlja se dobrovoljno i staje na čelo hiruškog tima. U toku rata dao je ogroman doprinos u liječenju ranjenika u Prnjavoru, Modriči, Tesliću i Kozarskoj Dubici.

Iza sebe je ostavio suprugu Vidu, kćerku Vesnu, sina Ljubana, četiri unuka, tri unuke i praunuka Luku.

Komemorativna sjednica povodom smrti prof. dr sc. med. Žarka Ećima, održaće se danas 4.12.2017. godine u 11:00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta (zgrada Maternitea UKC RS). Prof. dr sc. med. Žarko Ećim biće sahranjen u utorak 5.12.2017. godine u 13:00 časova na groblju Sveti Pantelija u Boriku u Banjaluci.