U četvrtak, 8.11.2018. godine tridesetak studentata Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, odsjek arhitektura, predvođeni doc. dr Majom Milić Aleksić i doc. dr Dianom Stupar posjetili su Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, u namjeri da saznaju malo više o projektovanju zdravstvenih objekata. Prvobitno je zamišljeno da stručna posjeta studenata traje ukupno dva časa, međutim zbog velikog interesa i lijepe atmosfere, posjeta je trajala oko tri i po sata.
Namjera nam je bila da studentima prikažemo najinteresantije dijelove UKC RS, s idejnog, organizacionog i funkcionalnog aspekta. Studenti su posjetili novootvoreni Centar urgentne medicine, gdje im je domaćin načelnik dr Dragan Rakanović detaljno predstavio sve funkcionalne cjeline i sistem rada CUM-a.
Nakon CUM-a, studenti su posjetili stacionarni dio UKC RS, konkretno Kliniku za ortopediju i traumatologiju, gdje su u razgovoru sa načelnikom Klinike i projekt menadžerom za rekonstrukciju i izgradnju CMB-a i Sjevernog krila dr Nikolom Bojićem saznali više detalja o samom procesu projektovanja, rekonstrukcije i izgradnje UKC RS. Tom prilikom su vidjeli tipsku etažu stacionarnog dijela UKC RS.
Tokom posjete Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, u razgovoru sa šefom Odjeljenja za medicinsku fiziku i zaštitu od jonizujućeg zračenja i  ovlaštenom osobom za zaštitu od zračenja Goranom Vuletom, med. fizičarem razgovarali o javnosti malo poznatoj problematici zaštite od zračenja i arhitektonsko-građevinskim rješenjima. Studenti su obišli Zavod i imali priliku da vide specifična rješenja koja su primijenjena u tom dijelu UKC RS.
Nakon Zavoda, studenti su obišli Interventnu kardiologiju, tačnije sale za kateterizaciju srca, gdje  su u opuštenoj atmosferi u razgovoru sa šefom Odjeljenja dr Sašom Lončarom i mr sc. med. Svetozarom Srdićem, saznali više detalja o posebnom načinu projektovanja prostorija, imajući u vidu specifičnosti opreme za angio sale i neophodnost zaštite osoblja i pacijenata od zračenja.
Bilo je jako lijepo vidjeti mladost Srpske u UKC RS, interakciju sa našim ljekarima i nemedicinskim osobljem, slušati pitanja koja nisu bila usko stručna, već i pitanja o odnosu prema radu, životu, zdravlju, sindromu sagorjevanja na poslu, budućnosti….
Zaposleni UKC RS su još jedanput pokazali kako znaju biti perfektni domaćini a studenti, profesori i asistenti  su u bolničke prostorije unijeli duh mladosti, znanja i optimizma. Nadamo se da će sljedeća posjeta studenata AGGF biti još duža…..