prim. dr Safet Badić

(1930- 2018)

Obavještavamo sve zaposlene u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i sve građane da je preminuo naš uvaženi  prim. dr Safet Badić.

Dr Safet Badić je rođen 1930. godine u Ključu. Gimnaziju je završio 1949. godine u Banjaluci, a Medicinski fakultet 1958. godine u Zagrebu. Radio je kao šef Zdravstvene stanice u Kozarcu i kasnije u Ivanjskoj, te kao ljekar opšte prakse u Domu zdravlja u Banjaluci. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije počeo je na Neuropsihijatrijskom odjelu u Banjaluci 1964. godine, a specijalistički ispit je položio na Neuropsihijatrijskoj klinici u Zagrebu 1968. godine. Od 1968. do 1971. godine radio je kao šef Neurološkog odjela u sklopu Neuropsihijatrijske službe. Nakon odlaska prim. dr Milana Ferakovića iz Banjaluke, imenovan je za vršioca dužnosti načelnika, a kasnije načelnika službe. Na toj dužnosti ostao je do razdvajanja Neurološko-psihijatrijske službe na dvije odvojene službe 1977. godine. Zvanje primarijusa stekao je 1977. godine. Od 1977. godine radio je kao načelnik Neurološke službe, odnosno 1983. godine do 1986. godine kao načelnik Neurološke klinike, nakon čega je postavljen za šefa novoformiranog Odsjeka za cerebrovaskularne bolesti Neurološke klinike.  Na toj dužnosti ostao je do avgusta 1992. godine. Iste godine je penzionisan. U toku svog rada učestvovao je na više kongresa i simpozijuma, te kao autor i koautor objavio dvadesetak stručnih radova. Bio je član Redakcionog odbora stručnog časopisa „Medicinski arhiv“ u Sarajevu i „Scripta medica“ u Banjaluci. U jednom mandatnom periodu od četiri godine bio je član Upravnog odbora Udruženja neurologa i psihijatara Jugoslavije. Povodom 30-godišnjice oslobođenja Banjaluke dodijeljena mu je Povelja grada Banjaluke 1975. godine. Godine 1976. dobio je Orden rada sa srebrenim vijencem, a 1983. godine na Dan oslobođenja Banjaluke dodijeljena mu je „Aprilska nagrada grada Banjaluke“. Među Banjalučanima, a posebno među banjalučkim ljekarima važio je za dobrog neurologa i učitelja mlađih kadrova, ali i kao dosljedan i odgovoran rukovodilac Neurolške klinike i vrlo dobar čovjek.

Sahrana će se obaviti 20.11.2018. godine u 13:00 časova na Novom groblju u Banjaluci.