Medicinsko osoblje Klinike za infektivne bolesti nizom aktivnosti obilježilo je Dan borbe protiv HIV/AIDS-a s ciljem smanjenja stigme i diskriminacije oboljelih od ove bolesti. Dana 30. novembra organizovano je besplatno testiranje u Klinici za infektivne bolesti, te je i mobilna ekipa medicinskog osoblja iz Klinike za infektivne bolesti organizovala besplatno, dobrovoljno i anonimno testiranje studenata u studentskom domu – Paviljon IV.
Besplatno, dobrovoljno i anonimno testiranje i savjetovanje organizovano je na dvije lokacije, jedna u Klinici za infektivne bolesti, a druga u studentskom centru Nikola Tesla.
Ukupno je testirano: na HIV 73 klijenta, od čega 41 klijent i na HCV, od čega i 13 klijenata i na HBV.
Nije bilo pozitivnih testova, tj. svi rezultati su negativni. Ove godine zabilježen je dobar odziv građana, i to mlađe životne dobi.
Prema podacima UNAIDS Global Report-a u svijetu 34 miliona ljudi živi sa HIV-om, 2,5 miliona je novoinficiranih, a 1,7 miliona oboljelih je umrlo od AIDS-a i drugih bolesti povezanih sa HIV-om. Na osnovu dostavljenih prijava i analize podataka u Republici Srpskoj do sada je registrovano ukupno 122 oboljelih osoba od HIV/AIDS-a. Od ukupnog broja registrovanih, u 2018. godini prijavljeno je ukupno 9 novih slučajeva, od toga 6 HIV+ i 3 oboljela od AIDS-a. Prema polnoj strukturi, 7 su muškog pola, a 2 oboljela su ženskog pola. Od ukupnog broja novootkrivenih 7 su autohtoni, a 2 su importovani slučajevi.
U Republici Srpskoj se u sklopu redovnih aktivnosti u kontinuitetu provodi epidemiološki nadzor, nadzor i liječenje osoba sa HIV/AIDS-om, a posebna pažnja se posvećuje ranom otkrivanju inficiranih virusom HIV-a. Od posljedica AIDS-a u Republici Srpskoj do sada je umrlo 20 oboljelih osoba.