Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane UKC RS jedina je organizaciona jedinica na prostoru BiH koja zbrinjava najteže i kritično oboljele nehirurške pacijente, te se izdvaja po savremeno opremeljenom prostoru, najmodernijoj opremi i izuzetno stručnom kadru. Zadovoljstvo nam je istaći da ova Klinika obilježava desetogodišnjicu rada. Zdravstvene usluge koje se svakodnevno pružaju našim pacijentima su na svjetskom nivou. Klinika intenzivne medicine jedina posjeduje aparat VV ECMO tzv. vještačka pluća i izvodi proceduru veno-venske ekstrakorporalne membranske oksigenacije. Takođe, Klinika posjeduje prestižni sertifikat ISO 9001:2015 što u praksi znači da su sve medicinske procedure koje se izvode standardizovane i ujednačene sa istim ili sličnim procedurama u drugim razvijenim zemljama i sve su prema međunarodno priznatim normama koje se odnose na opseg liječenja kritično oboljelih pacijenata. U okviru djelovanja ove Klinike uspješno se realizuje projekat telemedicine i teleedukacije svjetski poznate Mayo klinike. Komunikacija sa Mayo klinikom i ljekarima koji učestvuju u video viziti nastala je na temelju dugogodišnje saradnje koja je počela i prije samog osnivanja Klinike intenzivne medicine za nehiruške grane. Pomenuti ljekari su dali svoj veliki doprinos u proteklih deset godina putem savjeta o samoj organizaciji klinike, preko donacija kao i edukacijom naših ljekara u SAD-u.
Prof. dr Peđa Kovačević, načelnik Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane istakao je da klinika posjeduje prostor i kvalitetnu opremu kao i da ima tijesnu saradnju sa regionalnim centrima koji se bave sličnom problematikom.
“Imamo gostujuće profesore iz Srbije, Federacije BiH, Slovenije i Hrvatske. Svi ti ljekari kada dođu u naš novoopremljeni prostor ostaju bez teksta, što je potvrda da smo dosegli nivo kakav imaju najsavremenije i najrazvijenije zapadne zemlje”, rekao je načelnik Kovačević.
Naglasio je da oprema ne liječi kritične bolesnike, već stručni kadar, koji ova klinika posjeduje.
“Danas dobijamo petog supspecijalistu intenzivne medicine i to nas čini veoma prepoznatljivim u regionu. Krovnu supspecijalizaciju iz intenzivne medicine imaju ljekari različitih disciplina. Takođe na Klinici imamo dva doktora medicinskih nauka i treći nam dolazi za nekoliko mjeseci”, rekao je načelnik Kovačević.
Dodaje da Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane UKC RS jedina u BiH raspolaže takozvanim vještačkim plućima.
“Ovladali smo većinom procedura za zbrinjavanje i liječenje kritičnih nehirurških pacijenata. Pomoću VV ECMO aparata ili takozvanih vještačkih pluća izvodimo veno-venske ekstrakorporalne membranske oksigenacije. Jedina smo klinika u BiH koja ima ISO 9001:2015 sertifikat”, objasnio je načelnik Kovačević.
Vlado Đajić, generalni direktor naše zdravstvene ustanove, kaže da se u deset godina postojanja ove klinike puno uložilo u opremu, kadar i prostorije.
“Takođe mnogo smo uložili u edukaciju kadra i to planiramo i ove godine. Plan je da i sljedeće godine nabavimo najsavremenije aparate, a istovremeno nastavimo raditi na edukaciji”, rekao je direktor Đajić.