Univerzitetski klinički centar Republike Srpske svakodnevno prati broj pacijenata koji se u našu ustanovu javljaju sa sindromom gripa. U cilju pravovremenog informisanja javnosti, želimo da predstavimo podatke o broju pacijenata koji se liječe u Univeritetskom kliničkom centru Republike Srpske zbog posljedica i komplikacija gripa (AH1N1). U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske (u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane, u Klinici za infektivne bolesti i Klinici za plućne bolesti) ukupan broj pacijenata do sada liječenih od virusa Influenza tip A iznosi 193.

Trenutno je u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane hospitalizovano 12 pacijenata sa teškom formom ARDS (akutni respiratorni distres sindrom) i dokazanim virusom Influenza tip A, u Klinici za plućne bolesti liječi se 10 pacijenata pozitivnih na Influenzu tip A, dok u Klinici za infektivne bolesti taj broj iznosi 30. Ukupan broj trenutno hospitalizovanih u UKC RS sa dokazanim virusom Influenza tip A iznosi 52.

Od ukupnog broja liječenih (193) do sada je umrlo 18 osoba (9,3%).

Prema dostupnim informacijama sličan trend obolijevanja je registrovan i u zemljama u okruženju ( Srbija, Hrvatska i Slovenija) o čemu detaljne podatke posjeduje Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Važno je naglasiti da je Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane jedina klinika u Republici Srpskoj koja je referentna za liječenje teških formi Influenze sa ARDS (akutni respiratorni distres sindrom), te da u ovom trenutku postoji povećan priliv ovih pacijenata iz drugih zdravstvenih ustanova u RS.

Takođe, želimo da istaknemo da medicinsko osoblje naše ustanove odnosno osoblje svih klinika u kojima su hospitalizovani oboljeli od Influenze tipa A ulaže maksimalne napore u zbrinjavanju ovih pacijenata, iako su i sami zbog svoje profesionalne izloženosti u riziku za oboljevanje.

Prof. dr Peđa Kovačević, načelnik Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, istakao je da razloga za strah od gripa nema, a sezona influence je aktuelna svake godine. “Pacijenti koji su umrli su već bolovali od nekih teških bolesti, najčešće malignih oboljenja. Grip je prisutan svake godine, a ni ove puno ne odstupa u odnosu na prethodne ”, istakao je prof. dr Peđa Kovačević.

“Preminulih je oko devet odsto sto je ispod prosjeka i razvijenih zemalja. Imamo 16 aparata, respiratora, a jedini u BiH imamo tzv. vještačka pluća, tako da smo spremni da liječimo pacijente jer imamo izvanredne ljekare i uslove za liječenje”, rekao  je prof. dr Vlado Đajić, te je dodao da se pacijenti u UKC RS liječe u novopremljenim prostorijama, sa novom opremom i što je najvažnije stručnim kadrom i u izvanrednim uslovima.

Prisutnima se obratila i dr sc. med. Nataša Milivojević, načelnik Jedinice intenzivnog liječenja Neurološke klinike u UKC Ljubljana sa kojom UKC RS sarađuje u okviru procesa kontinuirane medicinske edukacije naših ljekara iz oblasti intenzivne medicine u UKC Ljubljana. Tom prilikom je istakla da pacijenti UKC RS dobijaju zdravstvenu zaštitu u istom rangu kao i u zemljama zapadne Evrope i kao u Sloveniji, te da je prostor savremeno opremljen, a medicinski radnici stručno osposobljeni za zbrinjavanje najsloženijih medicinskih stanja.