prim. dr Dušan Maksimović

(1929- 2019)

Obavještavamo sve zaposlene u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i sve građane da je preminuo naš uvaženi  prim. dr Dušan Maksimović.

Prim. dr Dušan Maksimović rođen je 21.9.1929. godine u Subotici. Medicinski fakultet završio je 1969. godine u Beogradu. U periodu od 1.4.1970. godine do 30.6.1972. godine radio je kao ljekar opšte prakse u Službi opšte medicine u medicinskim centrima u Zenici i Travniku. Kao ljekar na specijalizaciji iz interne medicine u julu 1972. godine primljen je u Internističku službu tadašnjeg Medicinskog centra Banjaluka. U aprilu 1977. godine  na Medicinskom fakultetu u Beogradu polaže specijalistički ispit iz interne medicine sa vrlo dobrim uspjehom. Tokom 1978.godine kada se nalazi na postdiplomskim studijima iz hematologije kao ljekar specijalista biva raspoređen u Odsjek hematologije Internističke službe, OOUR-a Interne grane medicine Regionalnog medicinskog centra Banjaluka. Nakon završenih postdiplomskih studija iz hematologije, 1981. godine stiče zvanje supspecijaliste-hematologa. Za šefa Odsjeka hematologije Interne klinike OOUR-a KBC Banjaluka  imenovan je u martu 1986.godine.  Zvanje magistra medicinskih nauka stekao je 1987.godine, a počasno zvanje primarijus dobio 1990. godine. Penzionisan je krajem 1998. godine kao šef Odsjeka hematologije Interne klinike Kliničkog centra Banjaluka.

Prim. dr Dušan Maksimović edukovao se od Meksika do Singapura i širom prostora nekadašnje Jugoslavije. Autor je  radova o liječnju multiplog mijeloma koje je prezentovao na internacionalnim kongresima hematologa u Milanu (1988) i Bostonu (1990). Zaslužan je za Prvu urađenu kardioverziju u Regionalnom medicinskom centru Banjaluka (1976) čime je dao svoj doprinos u razvoju elektrostimulacije srca na prostoru današnje Republike Srpske. Čuvajući dostojanstvo profesije i dostojanstvo pacijenata, brinuo je  o njima i pratio ih, kada je to zbog prirode bolesti bilo potrebno, i do Pariza. Jedan je od autora  priloga o Razvoju Klinike za unutrašnje bolesti koji će biti objavljen u monografiji „Klinički centar Banjaluka“.

Sahrana prim.dr Dušana Maksimovića obaviće se sutra 19.3.2019. godine (utorak) u 13:30 časova na Gradskom groblju u Banjaluci (lokacija Pobrđe).