Vrhunski stručnjaci iz Srbije u UKC RS

Kao što je već poznato, jedna od najvažnjih karika u razvoju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske je kontinuirana edukacija našeg medicinskog osoblja, kao i uspostavljanje profesionalnih i institucionalnih kontakata sa srodnim institucijama u regionu i svijetu.  S tim u vezi, danas i tokom narednih dana, devet eminentnih stručnjaka iz Srbije izvodiće je procedure u našoj ustanovi.

Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prof.dr Vlado Đajić rekao je da je opredjeljenje rukovodstva naše ustanove ulaganje u edukaciju zaposlenih, čemu će doprinijeti i ova posjeta devet stručnjaka iz Srbije, koji su sa ljekarima UKC RS već izveli neke od složenih procedure,a tokom narednih dana izvodiće i operativne zahvate iz svojih oblasti. Prema njegovim riječima, značaj posjete eminentnih stručnjaka, će doprinijeti da UKC Srpske postane jedan od najboljih regionalnih zdravstvenih centara. Prof. dr Đajić je nagalasio da je osim gradnje objekata i nabavke najsavremenije opreme, cilj i da edukujemo naše zaposlene. On je dodao da se naši ljekari edukuju u Austriji, Rusiji, Sloveniji, Srbiji, ali i da postoji dvosmjerna saradnja, te da u našu ustanovu dolaze eminentni stručnjaci iz svijeta.

 U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske boravi devet vrhunskih doktora iz Srbije koji će zajedno da doktorima UKC RS izvesti složene procedure i operativne zahvate. Riječ je o devet veoma cijenjenih ljekara i izuzetnih stručnjaka u svojim oblastima, a to su:

  • dr sc. med. Vojko Đukić, specijalista otorinolaringolog. Redovni je profesor Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci i Medicinskog fakulteta u Beogradu (uža naučna oblast otorinolaringologija). Član je Evropske akademije nauka u Beču i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske;
  • dr sc. med. Nikica Grubor, specijalista hirurgije sa anesteziologijom iz Klinike za digestivnu hirurgiju – Prve hirurške klinike Kliničkog centra Srbije.
  • dr sc. med. Radoje Simić, specijalista dječije hirurgije i direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“;
  • Dr sc. med. Vladimir Kojović, specijalista dječije hirurgije i specijalista urologije Već 17 godina bavi se urogenitalnom rekonstruktivnom hirurgijom, zaposlen je u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” Beograd, kao i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao asistent na Katedri za hirurgiju sa anestezijom;
  • dr Branislav Milovanović, svjetski poznat i priznat vrhunski stručnjak i smatra se pionirom u oblasti neurokardiologije. Član je Evropske akademije nauka i umjetnosti. Prof. Milovanović je osnivač i šef Neurokardiološke laboratorije u KBC Bežanijska kosa, koja sa uspjehom radi od 2004. godine kao jedan od rijetkih zdravstvenih centara tog tipa u svijetu;
  • dr Jovica Milovanović, otorinolaringolog iz Klinike za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije;
  • dr Vladislav Vukomanović, dječiji hirurg i v.d. zamjenika direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta „Dr Vukan Čupić“ i upravnik Pedijatrijske klinike;
  • Dr Miloje Joksimović, priznati neurohirurg sa kojim UKC RS ima odličnu dugogodišnju saradnju;
  • Pukovnik prof. dr sc.med.Nebojša Jović, priznati specijalista maksilofacijalne hirurgije.

Neurokardiolog prof. dr Branislav Milovanović naveo je da već pet godina sarađuje sa prof. dr Đajićem, te izrazio zadovoljstvo što su zajedno počeli sa edukacijom kadra u vezi sa kliničkim testiranjem funkcije autonomnog nervnog sistema. On je dodao da su sinkope i krize svijesti, te simptomi hroničnog umora veliki problem u svijetu, te izrazio radost što je prvi put u institucije sistema integrisana vrhunska nauka koja je i bazna i klinička, jer od nje imaju korist i pacijenti.

Specijalista otorinolaringolog prof. dr Vojko Đukić rekao je da se najviše bavi endoskopskom laserskom hirurgijom, kao i da je prilikom boravka operisao dva bolesnika. On je naglasio da postoji izuzetan napredak u zdravstvenom sistemu RS, koji ima sve bolje uslove za rad, ali i za naučni, stručni i svaki drugi napredak.

Neurohirurg dr Miloje Joksimović izjavio je da u UKC Republike Srpske dolazi već šest godina i obavlja najkomplikovanije operacije u oblasti neurohirurgije. Dr Joksimović je istakao da je ova saradnja veoma važna kako za pacijente, tako i za ljekare koji uče i koji treba da prevaziđu svoje mentore.

Dječiji plastični hirurg doc. dr Radoje Simić izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa UKC RS, koja je sada i proširena uvođenjem novih tehnika kada je riječ o hirurškim zahvatima kod djece sa rascjepima usne ili nepca. On je dodao da je saradnja  proširena i u drugim oblastma dječije hirurgije, u cilju da UKC RS ne bude samo centar Republike Srpske, nego i cijele regije.

Pored toga što osoblje UKC RS odlazi na edukcije u regionalne i evropske zdravstvene centre, možemo se pohvaliti i time da ljekari iz drugih država iz okruženja dolaze na usavršavanje u našu ustanovu. U prilog tome govori i činjenica da su sa nama danas dvoje ljekara iz Hrvatske, kao i jedan ljekar iz Srbije. Iz Hrvatske na usavršavanju u UKC RS borave mr sc. med. Žana Saratlija-Novaković, specijalista urologije i supspecijalista uroonkologije iz Splita kao i mr sc. med. Mario Duvnjak, specijalista urologije i supspecijalista urolitijaze takođe iz Splita, dok je iz Srbije u UKC RS na usavršavanju dr Aleksandar Spasić sa Vojno-medicinske akademije Beograd.

Pacijenti iz Republike Srpske koji su zbog prirode bolesti i izvođenja najkomplikovanijih hirurških intervencija dugo godina morali odlaziti u Srbiju najviše će osjetiti prednost ove i svake buduće saradnje. Osim što će u UKC RS izvoditi operacije, čime će se smanjiti troškovi liječenja naših pacijenata iz Republike Srpske, gostujući ljekari će kolegama u UKC RS prenositi svoja iskustva i davati savjete za razvoj naše zdravstvene ustanove koji će savjetodavno, ali i u praksi, pomagati domaćim ljekarima i u naučno-istraživačkom radu.