Delegacija eminentnih stručnjaka iz Mayo Clinic iz Rochester-a (SAD) posjetili su 8. i 9. maja 2019. godine Kliniku intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Delegaciju je predvodio prof. dr Ognjen Gajić, specijalista pulmolog – intenzivista, a  naši gosti bili su i uvaženi prof. dr Youe Dong i prof. dr Brian Pickering, specijalisti intenzivisti i istrazivači iz oblasti intenzivne medicine. Profesor Gajić posljednjih jedanaest godina aktivno doprinosi razvoju nehirurške intenzivne medicine u našoj ustanovi, a ujedno je i učestvovao u osnivanju  Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane. Projekat telemedicine i teleedukacije koji je prof. Gajić kreirao i implementirao u ovoj Klinici predstavlja vid kontinuirane edukacije ljekara intenzivista odnosno stručnu podršku ljekarima koji rade u jedinici intenzivne medicine. Komunikacija sa Mayo klinikom i ljekarima koji učestvuju u video vizitama nastala je na temelju dugogodišnje saradnje koja je počela i prije samog osnivanja Klinike intenzivne medicine za nehiruške grane. Prva elektronska vizita je održana 24. februara 2016. godine i elektronske vizite se od tada održavaju svake sedmice. Po ugledu na našu ustanovu, ovaj projekat žele da implementiraju i veći zdravstveni centri iz okruženja. Prof. dr Ognjen Gajić je u zvanju redovnog profesora Medicinskog fakulteta Mejo klinike (Mayo Medical School) i direktor je naučno-istrazivačkog centra METRIC u sklopu Mejo klinike koja je javnosti poznata i kao centar u kojem se liječe predsjednici SAD-a.

Prilikom obraćanja medijima generalni direktor prof. dr Vlado Đajić je rekao da će zahvaljujući saradnji sa Mejo klinikom iz SAD biti omogućeno da u redovni rad UKC RS-a budu uvedeni kriterijumi i principi koji se primjenjuju u najvećim svjetskim zdravstvenim ustanovama, a vrhunski stručnjaci ove klinike će edukovati kadar UKC RS-a.

Načelnik Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane prof. dr Peđa Kovačević izrazio je zadovoljstvo što saradnja sa Mejo klinikom traje više od deceniju i što svake godine budu realizovani novi projekti. Naglasio je da su naši ljekari prošle godine imali mogućnost da kontinuirano uče od kolega iz Mejo klinike posredstvom video-linka, te da su diskutovali o najteže oboljelim pacijetima koji su se liječili u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane.

Direktor Naučnoistraživačkog centra “Metrik” prof. dr Ognjen Gajić, koji je predvodio delegaciju stručnjaka iz Mejo klinike, izrazio je zadovoljstvo što u UKC RS rade supspecijalisti intenzivne medicine koja je najmlađa i najskuplja grane medicine. Dodao je da Banjaluka ima supspecijaliste ove oblasti koja se bavi najteže oboljelim pacijentima zahvaljajući kolegi prof. dr Peđi Kovačeviću.