U petak 10. maja 2019. godine u našoj ustanovi održan je mini simpozijum “Adenokarcinom pankreasa – multidisciplinarni pristup u dijagnostici i hirurškom tretmanu”. Predavači su bili ljekari iz Kliničkog centra Srbije doc. dr Nikica Grubor, hirurg, prof. dr Aleksandar M. Ivanović, radiolog i prof. dr Marjan Micev, patolog. Ljekari su istakli značaj multidisciplinarnog pristupa kako bi se na vrijeme dijagnostikovao i liječio adenokarcinom pankreasa. Mini simpozijumu je prisustvovao generalni direktor prof. dr Vlado Đajić, veliki broj ljekara, studenata medicine i medicinskog osoblja naše ustanove.