Sertifikat o akreditaciji koji dodjeljuje Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA), a u sklopu UNICEF projekta „ Akreditacija bolnica – prijatelja beba” svečano je uručen Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC RS. 

 Proces akreditacije je trajao od septembra 2017. godine i tokom tog procesa ispunjeni su svi traženi akreditacioni standardi i na osnovu ispunjenih uslova našem porodilištu je dodijeljena puna akreditacija – bezuslovna za period od 08.04.2019. – 07.04.2022. godine. Tokom akreditacije osoblje Klinike za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za dječije bolesti (Odjeljenje intenzivne njege i neonatologije) je prošlo obuku na teme: Politika o dobroj praksi dojenja, obuka osoblja, informacije o dojenju, prvi kontakt i uspostavljanje dojenja, dojenje i održavanje laktacije, ishrana novorođenčeta, boravak novorođenčeta sa majkom, podoj „po zahtjevu“, kao i teme nema umjetnih zamjena za umirenje novorođenčeta i grupe podrške za majke. U okviru akreditacije organizovani su kursevi o promovisanju dojenja koje je pohađalo osoblje porodilišta naše ustanove. Ova akreditacija potvrđuje da je Klinika za ginekologiju i akušerstvo spremna da prati sve protokole Svjetske zdravstvene organizacije i sve što podrazumijeva savremeno akušerstvo, te da se time pozicionira kao lider u pružanju zdravstvene zaštite majkama i bebama.

Direktor Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske dr Siniša Stević prilikom uručenja akreditacije, je rekao da je Klinika za ginekologiju i akušerstvo UKC RS uspješno ispunila sve zahtjeve standarda i zaslužno dobila sertifikat.  Dodao je da je riječ je o projektu koji traje niz godina unazad i koji se, osim na promociju dojenja, odnosi na druge stvari, kao što je pristup osoblja prema pacijentima, te na boravak majke i djece u sobama, ali i uspostavljanje prvog kontakta majke i djeteta.

Načelnica Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC RS prof. dr Vesna Ećim Zlojutro izrazila je zadovoljstvo dobijenim sertifikatom koji potvrđuje da je ova klinika spremna da prati sve što podrazumijeva savremeno akušerstvo. To nije samo promovisanje dojenja, nego i drugačiji pristupi kada je riječ o odnosu porodilje prema njenom novorođenčetu, ali i zdravstvenog radnika prema pacijentu. Takođe, zahvalila se poslovodstvu UKC RS što je omogućilo da se nabave neophodne stvari i uvedu procedure, što je zahtijevalo angažman većeg broja ljudi.

Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prof. dr Vlado Đajić rekao je da je dobijeni sertifikat dokaz da ova zdravstvena ustanova prati evropske i svjetske standarde i da se trudi da bude na nivou svjetskih zdravstvenih centara. Takođe, insistiraćemo i da sve druge klinike prate svjetske tokove u svom radu, čime ćemo doprinijeti da zdravstvena usluga u Srpskoj bude na najvišem nivou.