dr Predrag Nikolić

(1949- 2019)

Obavještavamo sve zaposlene u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske da je dana 4.6.2019. godine preminuo naš uvaženi dr Predrag Nikolić.

 

Dr Predrag Nikolić rođen je 1949. godine u Nišu. Ma Medicinskom fakultetu u Banjaluci diplomirao je 1983. godine. Priravnički staž obavlja tokom 1984. godine u RO KMC Banjaluka u OOUR–u Dom zdravlja Banjaluka, gdje se 1985. raspoređuje na radno mjesto ljekara u Službi opšte medicine. Iz OOUR-a Dom zdravlja Banjaluka RO KMC Banjaluka prelazi 1987. godine u OOUR KBC Banjaluka- Služba za onkologiju i slična oboljenja takođe u sastavu RO KMC Banjaluka gdje se raspoređuje na poslove i radne zadatke doktora medicine – sekundarca. Tokom 1989. godine počinje specijalizaciju iz interne medicine, a 1994. godine raspoređuje se na mjesto ljekara specijaliste u Službi za onkologiju OOUR-a Kliničko-bolnički centar Banjaluka. Na mjesto načelnika Službe za onkologiju Kliničkog centra Banjaluka imenuje se 1997. godine. Na radno mjesto šefa Odjeljenja za opštu onkologiju sa prijemno polikliničkim traktom u Klinici za onkologiju Kliničkog centra Banjaluka raspoređuje se 2000. godine. Tokom 2006. godine počinje supspecijalizaciju iz onkologije u Sremskoj Kamenici koju završava 2008. godine. U zasluženu penziju odlazi 2014. godine.

Sahrana će se održati 6.6.2019. godine u 15:00 časova na Rebrovačkom groblju.