Nastavak kontinuirane medicinske edukacije kadra Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske nastavlja se punom dinamikom. Od 1. septembra ove godine, jedan specijalizant biće upućen na trogodišnju edukaciju u Kliniku za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, a takođe je planiran odlazak ljekara koji su već završili specijalizacije na doedukaciju u Beograd. Ovo je dogovoreno na sastanku  prof. dr sc. med. Vlade Đajića, generalnog direktora UKC RS i prof. dr Danice Grujičić, v.d. direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Srbije i Miloša Jokovića, direktora Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije koji su sa saradnicima boravili u posjeti našoj ustanovi.

Tokom posjete delegacije iz Srbije utvrđen je kompletan plan edukacije naših ljekara u Beogradu, ali i dogovorena saradnja u narednom periodu koja se ogleda u tome da će prof. dr Grujičić i njeni saradnici dolaziti jednom mjesečno da izvode operacije u UKC RS.

Prof. dr Vlado Đajić, generalni direktor UKC RS zahvalio se prof. dr Grujičić na zalaganju i liječenju pacijenata iz Republike Srpske kako u ratnim tako i u mirnodopskim uslovima. On je dodao da se radi o ljekaru koji je spasio veliki broj života stanovnika RS i od kojeg su generacije doktora imale priliku da mnogo nauče.

Prof. dr Danica Grujičić je nakon obilaska prostorija UKC RS izjavila da je operacioni blok odlično opremljen, te konstatovala da ljekari UKC RS sada rade u uslovima u kojima rade hirurzi u bilo kojem dijelu svijeta. Napomenula je da su ispoštovani svi standardi, a posebno se osvrnula na to da su prostorije Neurohirurgije sređenije u odnosu na stanje od prije. Ona je takođe istakla da zgrade nisu dovoljne i da su potrebni edukovani ljudi, te da mlade treba učiti da rade kako bi i oni sutra postali stručnjaci.

Prof. dr Danica Grujičić je jedan od najboljih neurohirurga Srbije i regiona, v.d. direktora Instituta za onkologiju i radiologiju KC Srbije, redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, predsjednik Humanitarnog udruženja “Zdrava Srbija” i veliki društveni aktivista.