Dana 16. avgusta, u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjaluci, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske organizovao je predavanja uvaženih profesora iz AKH Beč, Austrija, iz oblasti nuklearne medicine. Pofesor Marcus Hacker održao je predavanje na temu: „PET/CT u onkologiji“,a profesor Thomas Beyer „Hibridni imidžing, njegova sadašnja i buduća uloga u medicini“. Oba profesora su gostujući profesori na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, a predavanja su bila od posebnog značaja za specijaliste nuklearne medicine, radiologije, radioterapije, onkologije, pulmologije, interne medicine, kao i za sve ostale ljekare specijaliste i specijalizante UKC RS.

Napominjemo da je projekat edukacije u AKH Beč počeo još u februaru prošle godine, te da svakog mjeseca dva ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske odlaze na jednomjesečnu edukaciju u ovu prestižnu zdravstvenu ustanovu. U februaru naredne godine očekujemo odlazak još jednog ljekara iz Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde na edukaciju. Takođe, u okviru CEEPUS projekta petoro zaposlenih različitih profila iz Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde dodatno su se edukovali iz ove oblasti u AKH Beč. Ova posjeta predstavlja kontinuirani nastavak saradnje UKC RS i AKH Beč, te potvrdu uspostavavljanja trajnih veza kada je riječ o međunarodnoj saradnji i razmjeni iskustava u nauci i struci.