Zamjenik direktora Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH i državni koordinator za saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju Zoran Tešanović uručio je Zavodu za kliničku mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske set medicinske laboratorijske opreme za testiranje na virus korona, donaciju Međunarodne agencije za atomsku energiju /IAEA/. Riječ je o kompletnom setu laboratorijske opreme „CoReal-Time PCR detection System“, zajedno sa pripadajućim reagensima i pomoćnom opremom potrebnom za 2500 testova na novi koronavirus. Ovom donacijom UKC RS dobio je opremu koja poboljšava i ubrzava postojeći proces rada, te unapređuje testiranja na SARS Cov-2 (COVID 19). S  obzirom na to da je u našoj ustanovi trenutno hospitalizovan i dijagnostikovan najveći broj pozitivnih slučajeva na novi korona virus u BIH, ova donacija je od ogromnog značaja, zbog pojačanja kapaciteta dijagnostike kao i nivoa biosigurnosti, što je od izuzetnog značaja za zaštitu osoblja koje radi na ovoj dijagnostici

Zoran Tešanović rekao je da ova agencija već godinama pomaže BiH kroz razne vidove projekata, edukacije, ali i u opremi. Prema njegovim riječima do sada se najviše sarađivalo sa Nuklearnom medicinom, Radiologijom, Radio-terapijom, ali sticajem okolnosti Agencija se opredijelila i za ovakvu vrstu pomoći. On je dodao da je riječ o tri seta opreme, za Banjaluku, Sarajevo i Mostar. Tešanović je zahvalio Agenciji i njenom rukovodstvu što su prepoznali da u zemljama članicama koje nisu razvijene postoji potreba za ovakvom vrstom pomoći, kao i ambasadoru i stalnom predstavniku BiH pri OEBS-u, UN i ostalim međunarodnim organizacijama u Beču Siniši Bencunu za angažman kojim je omogućeno da ovakva pomoć stigne u BiH.

Pomoćnik generalnog direktora UKC RS za medicinske poslove prof. dr Zvezdana Rajkovača zahvalila je za donaciju i navela da je riječ o “pi-si-ar” aparatu, jednom od instrumenata za testiranje pacijenata koji su suspektni na prisustvo virusa korona, te sigurnosnim komorama. Naglasila je da se na ovaj način se povećava sigurnost onih koji rade tokom testiranja.  Prof. dr Rajkovača dodala je da UKC RS već posjeduje “pi-si-ar” aparat na kojem se rade testiranja i za mnoga druga oboljenja, ali da su ovom donacijom značajno povećani kapaciteti.

Načelnik Zavoda za kliničku mikrobilogiju UKC RS doc. dr Maja Travar izjavila je da će oprema biti od izuzetnog značaja za ovaj Zavod, te da će omogućiti viši nivo zaštite za osoblje koje radi u laboratorijama. Dodala je da je trenutno u Zavodu dnevni kapacitet više od 250 uzoraka, ali da će sa novom opremom biti moguće da se radi mnogo veći broj.

Ovom donacijom Zavod za kliničku mikrobiologiju UKC RS ostvaruje nivo biosigurnosti 3, što će značajno unaprijediti proces dijagnostike, kao i spektar usluga za naše pacijente.