Hirurški tim Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, specijalisti plastične i rekonstruktivne hirurgije, specijalisti ortopedije i traumatologije, uz veliku podršku anestezije su izveli replantaciju kompletne šake. Dana 8. juna 2020. u našu ustanovu primljen je pacijent sa traumatskom amputacijom lijeve šake na nivou ručnog zgloba.

Klinička odluka o tome da li treba uraditi replantaciju zavisi od mnogo faktora, a prvenstveno od mišljenja  da li će funkcija replantiranog dijela tijela biti bolja od eventualne proteze. Naši ljekari su se odlučili na riskantan i komplikovan zahvat. Multidisciplinarnim pristupom u toku šestočasovnog operativnog zahvata urađena je replantacija ekstremiteta, gdje je učinjena stabilizacija ručnog zgloba spoljnim fiksatorom, a potom su povezani veliki krvni sudovi, nervi, i tetive fleksora prstiju. Uspjeh operativnog zahvata najviše zavisi od vještine hirurškog tima, a preživljavanje amputiranog dijela tijela nakon replantacije u cjelini od mikrovaskularne rekonstrukcije krvnih sudova. Nekoliko dana po završenoj operaciji, kada je konstatovano da je šaka vitalna, uključen je fizikalni tretman. Takođe, urađena je i druga operacija kojom je zatvoren manji defekt kože zaostao na pravom zahvatu. Pacijent pokazuje dobre znakove oporavka, izvodi pokazane vježbe, te se planira još najmanje jedan operativni zahvat, u kojem bi se povezale tetive ekstenzora, te nastavile vježbe za dobijanje što većeg obima pokreta.

Pacijent Zoran Vučenović iz Ljubačeva se mjesec dana nakon operacija osjeća dobro, a pred njim je još jedan zahvat kao i intenzivna rehabilitacija. Prilikom obraćanja medijima rekao je da je do nesreće došlo na radnom mjestu, odnosno da je šaku odsjekao na cikular i kako nije očekivao da će operativni zahvat ovako dobro proći. Zahvalio se kompletnom timu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Načelnik Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju dr Nikola Baroš je rekao da je pacijent punih mjesec dana boravio u UKC RS. Dodao je da su pacijenta primili kao traumatsku amputaciju podlaktice sat i po vremena nakon povređivanja, te da je povreda bila dosta opsežna u smislu da to nije posjekotina nego više razderotina gdje su oštećeni veoma važni krvi sudovi koji snabdijevaju cirkulacijom sam taj ekstremitet. Na početku šestočasovne operacije urađena je stabilizacija koštanog tkiva, te rekonstrukcija arterijskih i venskih krvnih sudova, zatim živaca i fleksornih tetiva. Dr Baroš je rekao da su nakon 24 sata morali raditi reviziju operacije jer su ovakvi operativni zahvati nepredvidivi, a spaljeni su bili venski krvni sudovi koji su trombozirali. Takođe, revizija operativnog zahvata je bila uspješna i tokom hospitalizacije pristupilo se rehabilitaciji. Prema njegovim riječima operacija je 100 odsto uspjela, a šaka je u potpunosti vitalna.

Dr Vladimir Anđić iz Klinike za ortopediju i traumatologiju je rekao da postoji mogućnost novog zahvata ortopedske hirurgije kako bi omogućili biomehaničku osnovu za dalju rehabilitaciju šake. Dodao je da ovakvi zahvati nisu česti, te da su potrebni optimalni uslovi da bi se mogli izvesti, a dešavaju se na gornjim i na donjim ekstremitetima.

Pred Zoranom Vučenovićem, koji je nakon mjesec dana oporavka otpušten iz UKC RS  je intenzivni fizikalni tretman. Ljekari su naglasili da šaka neće biti ista kao prije traume, ali će biti funkcionalna. Ovo je drugi put da je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske replantacija šake uspješno izvedena.