Delegacija Svjetske zdravstvene organizacije u sklopu posjete misije iz Kopenhagena (Kancelarija za Evropski region SZO) posjetila je Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Tom prilikom delegacija SZO održala je sastanak sa Poslovodstvom UKC RS na čelu sa prof. dr Vladom Đajićem, a nakon toga su obišli Kliniku intenzivne medicine za nehirurške grane.

Koji je obim posla urađen u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske govore brojke. U Klinici za infektivne bolesti od početka pandemije pregledan je 7.051  pacijent dok je na liječenje primljeno ukupno 1.355. Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane UKC RS jedina je organizaciona jedinica na prostoru BiH koja zbrinjava najteže i kritično oboljele nehirurške pacijente, te se izdvaja po savremenom prostoru, najmodernijoj opremi i izuzetno stručnom kadru. Od početka pandemije do današnjeg dana u ovoj Klinici je liječeno 155 kritično oboljelih pacijenata, a od tog broja uspješno je odvojeno od respiratora 73 pacijenta. Stopa preživljavanja je oko 50% što je više nego odličan procenat izliječenja u poređenju sa svjetskim zdravstvenim centrima.

Savjetnik regionalnog direktora SZO za evropski region Fabio Skano, istakao je da je impresioniran onim što je Univerzitetski klinički centar Republike Srpske uradio tokom pandemije i odao priznanje najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Srpskoj na čelu sa prof. dr Vladom Đajićem za izuzetno dobru organizaciju tokom trajanja pandemije korona virusom. Posebno je značajno što su mjere preduzimane još u februaru prije potvrđenog prvog slučaja inficiranog novim korona virusom. Fabio Skano je dodao da je uloga UKC RS u zdravstvenom sistemu Srpske ključna, jer se u našoj ustanovi liječe i drugi pacijenti, a ne samo oni koji su zaraženi korona virusom. Rekao je da ne smije biti popuštanja ni na trenutak, sve dok ne bude dostupna sigurna i djelotvorna vakcina za populaciju.

Viktor Olšavski, šef Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za BiH je rekao da u Republici Srpskoj i BiH posljednjih mjeseci je evidentan porast broja osoba zaraženih virusom korona, ali je na određen način vidljiva i stabilizacija situacije. Dodao je da treba da se još više povode računa o poštovanju protivepidemioloških mjera jer dolazi sezonski grip, da su škole počele sa radom, da dolaze hladniji dani kada će ljudi biti više u zatvorenom prostoru.

Prof. dr Vlado Đajić, generalni direktor UKC RS naglasio  je da je ova posjeta od izuzetnog značaja za Univerzitetski klinički centar Republike Srpske jer Poslovodstvo ove zdravstvene ustanove predstavnicima SZO-a moglo da podnese izvještaj o svom radu tokom pandemije. Takođe, veoma je značajno što nisu imali primjedbi već samo pohvale. Naš cilj je bio da svim građanima pružimo adekvatnu zdravstvenu zaštitu, u čemu smo i uspjeli.

Kancelarija SZO za Bosnu i Hercegovinu je početkom pandemije COVID-19 na prostorima Zapadnog Balkana, prepoznala značaj i kapacitet Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, te projekta koji su UKC i ova klinika razvili sa Mayo Clinic, te je isti podržala i implementira na prostoru regije Zapadnog Balkana.

U delegaciji SZO su bili dr Viktor Olšavski, šef Kancelarije SZO za BiH i dr Fabio Scano, šef Misije Evropske kancelarije SZO u svojstvu specijalnog savjetnika Regionalnog Direktora SZO za Evropski Region, dr Hansa Klugea.