Prim. dr Miroslav Đurica

(1953 -2020)

Obavještavamo sve zaposlene u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske da je dana 29.9.2020. godine preminuo naš uvaženi dr Miroslav Đurica, specijalista interne medicine.

Prim. dr Miroslav Đurica rođen je 30. januara 1953. godine u Obodniku, Kotor Varoš. Medicinski fakultet u Sarajevu završio je 1978. godine . Od 1978. do 1981. radio je u  bolnici u Prijedoru, te u Domu zdravlja Čelinac tokom 1981. i 1982. godine, nakon čega radni odnos zasniva u Socijalno-gerijatriijskom centru Banja Luka, gdje je obavljao funkciju načelnika Zdravstveno–socijalne službe. Specijalizaciju iz interne medicine počinje 1983. godine. Radni odnos kao ljekar specijalista u Odsjeku hemodijalize u Internoj klinici tadašnjeg Kliničko – bolničkog centra Banja Luka zasniva 1989. godine. Za šefa Reumatološkog odsjeka u Internoj klinici imenovan je 1999. godine, a 2001. godine za šefa Odjeljenja za reumatologiju i kliničku imunologiju u Klinici za unutrašnje bolesti i tu funkciju je obavljao do 2013. godine. Kao ljekar specijalista u Klinici za unutrašnje bolesti radio je do 30. januara 2018. godine kada odlazi u zasluženu penziju.

Prim. dr Miroslav Đurica je bio učesnik brojnih regionalnih i međunarodnih kongresa iz oblasti reumatologije, kao i kliničkih istraživanja u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Dobitnik je nagrade Komore doktora medicine.

Iza sebe je ostavio suprugu i sina.

Komemorativna sjednica prim. dr Miroslavu Đurici će se održati sutra, 2.10.2020. godine u Sali br. 2 Centralnog medicinskog bloka UKC RS u 11:00 časova. Sahrana će se obaviti takođe 2.10.2020. godine u 13:00 časova na Centralnom gradskom groblju u Vrbanji.