” IMAGE-GUIDED RADIO-/NUCLIDE THERAPY”
(“Slikovno-vođena radionuklidna terapija”)

U periodu od 28. septembra do 2. oktobra 2020. godine održala se Međunarodna škola pod nazivom „Image-guided radio-/nuclide therapy“ (“Slikovno-vođena radionuklidna terapija”) u kojoj je participiralo 79 učesnika iz 23 zemlje. Organizator ovog naučnog događaja je Klinički zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci u saradnji sa Institutom za primjenjenu fiziku i Medicinskim univerzitetom u Beču, a sve uz podršku Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Škola je namijenjena ljekarima, naučnicima koji se bave biomedicinskim inžinjeringom, te fizičarima i medicinskim profesionalcima kojima je u interesu proširiti znanje iz polja metodologije i kliničkih aspekata imidžinga u radionuklidnoj terapiji. Takođe, cilj održavanja ove Škole je omogućiti angažman raznih specijalnosti za bolje razumijevanje i uvažavanje primijenjene medicinske fizike.

Predavači su bili istaknuti profesionalci i naučnici iz oblasti nuklearne medicine, onkologije, radioterapije, radiologije i medicinske fizike iz Austrije, Njemačke, Velike Britanije kao i profesori i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci. Zbog epidemiološke situacije uslovljene pandemijom novog korona virusa, Međunarodna škola se održala putem interneta.