Prof. dr Branko Despot

(1954 -2020)

Obavještavamo javnost da je 17. novembra 2020. godine u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske preminuo naš uvaženi prof. dr Branko Despot.

Prof. dr Branko Despot rođen je 1954. godine u Velikoj Kladuši. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Bosanskom Petrovcu. Diplomirao je 1980. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1985. godine  zaposlen je u tadašnjem Kliničko-bolničkom centru u Banjaluci. Specijalistički ispit položio je u Zagrebu, u Klinici „Rebro”, 1989. godine. Postdiplomske studije završio je 1987. godine u Zagrebu. Magisterij je odbranio u Beogradu 1996. godine, a doktorirao je takođe u Beogradu 2003. godine. U periodu od 1986. do 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Banjaluci obavljao je dužnost asistenta, višeg asistenta i docenta. Zvanje vanrednog profesora stekao je 2012. godine. Zvanje primarijus dodijeljeno mu je 1998. godine. Dužnost šefa Odjeljenja za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Klinici za specijalne hirurške djelatnosti obavljao je od 1998. do 2006. godine. Dužnost načelnika Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju obavljao je u dva navrata, od februara do avgusta 2007. i od februara do oktobra 2009. godine. Oženjen je suprugom Marijom sa kojom ima dvoje djece. Od društvenih priznanja, nosilac je udarničke značke s radne akcije Šamac – Sarajevo 1978. godine (petrovačka brigada “22 narodna heroja”). Učestvovao u izradi priloga za monografiju UKC RS, Razvoj Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju period 1945 – 2010. godina.

Prof. dr Branko Despot bio je izuzetan ljekar iz oblasti plastično-rekontruktivne hirurgije, a  njegov doprinos razvoju moderne plastično-rekonstruktivne hirurgije je nemjerljiv, što potvrđuju i generacije mladih kolega koje su uz njega stasavale tokom višedecenijskog rada.  Zaposlenim u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ostaće u sjećanju kao ljekar sa gospodskim manirima koji je unaprijedio rad Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju i uticao svojim zalaganjem na njen razvoj kakva je ona danas. Poslovodstvo UKC RS na čelu sa prof. dr Vladom Đajićem izražava iskreno saučešće porodici i  kolegama preminulog.

Komemorativna sjednica povodom smrti prof. dr Branka Despota održaće se u petak, 20. novembra 2020. godine u 11:00 časova u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, a sahrana preminulog će se održati isti dan u 13:00 časova na groblju „Sveti Pantelija“ u Boriku. Komemoraciji će zbog epidemiološke situacije prisustvovati samo porodica i kolege preminulog.