Ambasador Švedske u BiH Johana Stromkvist uručila je generalnom direktoru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prof. dr Vladi Đajiću opremu u vrijednosti 101.000 KM za tretman infektivnog otpada nastalog tokom pandemije virusa korona. Ovom prilikom obezbijeđeni su vertikalni sterilizator, specijalizovano vozilo i zaštitna oprema za radnike u okviru projekta koji finansira Švedska, a realizuje Razvojni program UN /UNDP/ kako bi se pružila podrška domaćim vlastima da na adekvatan način upravljaju navedenim otpadom. Vertikalni sterilizator je instaliran u Klinici za infektivne bolesti UKC RS i poslužiće da se na adekvatan način upravlja infektivnim otpadom nastalim tokom pandemije. Sve aktivnosti se provedene u okviru projekta UNDP-a “Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom”, koji finansira Švedska.

Prof. dr Vlado Đajić je rekao da je osim praktičnog značaja donacije u ovom veoma teškom trenutku, veoma značajna i podrška za zdravstvene radnike koji su izloženi velikim naporima da zbrinu pacijente. Rekao je da je Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u vrijeme pandemije virusa korona odgovorio na sve izazove na najbolji mogući način, te da je pacijentima pružena zdravstvena zaštita poput one u mnogo razvijenijim državama. Dodao je da kada je riječ o skladištenju i obradi medicinskog otpada u našoj medicinskoj ustanovi se njime upravlja po svjetskim standardima.

Ambasador Švedske u BiH Johana Stromkvist je navela da je veoma važno da se vlasti bave zbrinjavanjem medicinskog otpada na bezbjedan način. Ona je naglasila da je oduševljena radom Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i zalaganjem svih zaposlenih koji svakodnevno vrijedno rade na borbi protiv virusa korona, te da je donacija dio švedskog programa za odgovor na krizu prouzrokovanu virusom korona.

Ambasador Švedske u BiH Johana Stromkvist je istakla da je medicinski otpad toksičan, te ako se ne tretira na pravilan način može da zagadi životnu sredinu i ugrozi medicinsko osoblje i pacijente. Kako navodi, iz tih razloga Švedska je izdvojila dodatna sredstva kako bi se tretirao toksični otpad iz industrijskih pogona.

Ona je istakla da joj je veliko zadovoljstvo što je posjetila Univerzitetski klinički centar Republike Srpske koji je jedna od najboljih bolnica u ovom dijelu zemlje, te da je sigurna da će doniranu opremu vrhunski profesionalci u našoj zdravstvenoj ustanovi upotrijebiti na pravi način.

Rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH Steliana Nedera rekla je da je zahvaljujući donaciji od 558.000 evra koje je izdvojila Švedska, UNDP nabavio opremu za bezbjedno zbrinjavanje infektivnog otpada u bolnicama širom BiH. U okviru UNDP projekta koji finansira Švedska, provedena je brza procjena upravljanja infektivnim otpadom u 6 bolnica i 20 domova zdravlja u BiH koji su najviše pogođeni pandemijom COVID-19. Dodala je da je nabavkom ove opreme povećana sigurnost radnika koji su na bilo koji način u dodiru sa nastalim otpadom, te osigurana bolja kontrola infekcije unutar institucije.