Jedinstven pristup u zbrinjavnju patologije grudnog koša i teško ugrožene disajne funkcije

Medicinski timovi Klinike za torakalnu hirurgiju i Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS su uradili komplikovan operativni zahvat kod pacijenta sa teškom respiratornom insuficijencijom. Naime, riječ je o pacijentu starosti 70 godina koji je urgentno upućen iz bolnice Foča u našu ustanovu zbog teške respiratorne insuficijencije, odnosno gušenja i otežanog disanja zbog suženja disajnog prostora dušnika na 2mm u grudnom košu do kojeg je došlo zbog ekstremnog uvećanja štitne žlijezde u vratu, a posebno grudnom košu.

Najveći profesionalni izazov je bilo to što za ovakav slučaj nije moguće obezbjediti disajni put ni plasiranjem endotrahealnog tubusa, niti traheotomijom zbog dramatičnog suženja dušnika unutar grudnog koša, a samim tim nije bilo moguće uopšte uvesti pacijenta u opštu anesteziju što je dodatno otežavalo situaciju.

Nakon detaljne analize slučaja, medicinski timovi Klinike za torakalnu hirurgiju i Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje su odlučili da se dekompresija dušnika i odstranjenje džinovske štitne žlijezde uradi u specijalnoj lokalnoj anesteziji (bilateralni cervikalni blok) na potpuno budnom pacijentu. Ovakav način operacija je već poznat kod različitih patologija vrata, ali u svjetskoj literaturi nije zabilježen ovakav pristup kod patologije grudnog koša i teško ugrožene disajne funkcije jer je riječ o operaciji ekstremno visokog rizika.

Hitna operacija odstranjenja džinovske strume štitne žlijezde iz vrata i grudnog koša je urađena na budnom pacijentu uz konstantnu komunikaciju sa pacijentom. Operacija i postoperativni tok su protekli bez komplikacija, a pacijent je bez disajnih tegoba i bilo kakvih poslijedica otpušten na kućnu njegu već drugi dan poslije operacije.

Tim Klinike za torakalnu hirurgiju je predvođen načelnikom klinike dr Markom Kantarom, a tim Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje predvođen je dr Draganom Miloševićem. Ostatak tima su činili hirurški asistenti dr Miroslav Stranatić i dr Radomir Jerkić;  Danka Kljajić i Panjak Nikolina – instrumentarke; dr Vesna Vuković i dr Danila Štrbac – ljekari specijalizanti anestezije; i tehničar anestezije Aleksandar Karamanov.