Generalni direktor UKC RS, prof. dr Vlado Đajić otvorio je prigodnim govorom vebinar na temu programa „Horizont Evropa“ kojim će u narednih šest godina Evropska unija finansirati projekte iz oblasti nauke, istraživanja i inovativnosti. Ovo je prvi put u BiH da se ovaj program promoviše iako je zvanično započeo u januaru 2021.godine.

Generalni direktor UKC RS prof. dr Vlado Đajić je ovom prilikom podvukao važnost nauke, istraživanja i inovacija u svakodnevnom životu a posebno u UKC RS. UKC RS kao institucija ulaže značajne napore u razvoj nauke i istraživanja na različite načine, od finansiranja publikovanja naučnih radova u prestižnim svjetskim časopisima, pa sve do stipendiranja izvrsnih studenata doktorskih studija zaposlenih u UKC RS. Ovaj program treba da bude prepoznat od strane istraživača u UKC RS kao prilika za podizanje naučne i istraživačke vidljivosti i mogućnost unapređenja kvaliteta nauke, ali i lično usavršavanje pojedinaca, pa je pozvao sve da se uključe u ovaj program.

Program „Horizont Evropa“ je predstavio Dalibor Drljača, stručni saradnik Centra za naučnoistraživački rad UKC RS i kontakt osoba na nivou države za prethodni program Horizont 2020. Prikazani su detalji političke osnove za organizovanje i realizaciju programa, ciljevi, struktura, a dati su i neki od detalja za učešće u programu. Povučena je i paralela s prethodnim programom, te ukazano na novitete u programu „Horizont Evropa“.

Vebinaru su se odazvali predstavnici različitih istraživačkih i visokoobrazovnih institucija javnog i privatnog sektora iz cijele BiH. Najavljeno je da će sljedeći vebinar na temu programa „Horizont Evropa“ obraditi specifičan program „Zdravlje“ kada će biti obrađeni pozivi za projekte iz oblasti medicinskih nauka.

Centar za naučnoistraživački rad će ovaj događaj organizovati u što skorijem roku i o tome ćete biti blagovremeno informisani.