Prim.dr Bogdan Stojaković (1937-2021)

Obavještavamo javnost i zaposlene da je preminuo naš uvaženi ljekar prim. dr Bogdan Stojaković.

Prim. dr Bogdan Stojaković rođen je 1937. u Banjaluci. Studije medicine započeo je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, a završio ga 1964. godine u Beogradu. Nakon obavljenog ljekarskog staža zaposlio se u Tuzli kao ljekar opšte prakse, da bi 1969. počeo da radi u Neuropsihijatrijskoj službi Medicinskog centra Tuzla, gdje je primljen na specijalizaciju. Tokom 1971. godine prešao je u Banjaluku i zaposlio se u Neuropsihijatrijskoj službi Medicinskog centra, gdje je nastavio specijalizaciju. Iste godine završio je edukaciju iz elektroencefalografije, a 1972/73. školske godine upisao je postdiplomske studije iz psihoterapije u Centru za mentalno zdravlje KBC Rebro u Zagrebu i iz forenzičke psihijatrije u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče. Imenovan je za šefa Odsjeka za psihoterapiju 1973. godine, a 1977. postavljen je za načelnika Psihijatrijske službe, koja je 1983. prerasla u Psihijatrijsku kliniku. Dužnost načelnika Klinike za psihijatriju obavljao je do svog penzionisanja 2002. godine.

Bio je predsjednik Komisije za psihijatriju, koja je radila na analizi stanja psihijatrijskih bolesti, kadrova, opreme i raspoloživih prostora. Imenovan je 2000. godine za zamjenika predsjednika Udruženja psihijatara u BiH. Učestvovao je u teoretskoj i praktičnoj nastavi na Medicinskom fakultetu u Banjaluci. Bio je član ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita iz neuropsihijatrije. Učestvovao je u izradi Monografije UKC RS u dijelu koji se odnosi na Kliniku za psihijatriju.

Komemorativna sjednica povodom smrti prim dr Bogdana Stojakovića održaće se danas 7. jula u 11:00 časova u Sali br. 2 u Centralnom medicinskom bloku, a sahrana će biti obavljena u 14:00 časova na mjesnom groblju u Slatini.