Liječenje retinopatije kod prijevremeno rođene djece intravitrealnom aplikacijom anti-VEGF lijeka

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske uvedena je nova procedura -intravitrealna aplikacija anti-VEGF lijeka kojom se liječi retinopatija kod prijevremeno rođene djece.

Naime, kod nedonoščadi zbog prijevremenog rođenja dolazi do zdravstvenih problema, odnosno komplikacija usljed prematuriteta, među kojima su i problemi sa vidom. Krvni sudovi retine, zadnjeg dijela oka, kod nedonoščadi nisu u potpunosti razvijeni – periferni dio retine je bez krvnih sudova. Sa prijevremenim rođenjem bebe, i oksigenoterapijom, prekida se uobičajeni, normalni razvoj krvnih sudova retine, a kod polovine nedonoščadi dolazi do razvoja retinopatije.

 Intravitrealna aplikacija anti-VEGF lijeka se primjenjuje kod nedonoščadi sa trećim stadijumom retinopatije pramaturiteta, radi zaustavljanja daljeg napredovanja retinopatije, stvaranja uslova za pravilan i potpun razvoj krvnih sudova retine i izlječenje retinopatije. Ozbiljniji problemi sa vidom kod nedonoščadi mogu uzrokovati gubitak vida pa čak i sljepilo, ukoliko se ne uradi procedura intravitrealne aplikacije lijeka na vrijeme.

Do sada su sve prijevremeno rođene bebe transportovane u Institut za neonatologiju u Beogradu radi izvođenja ove procedure. Stvaranjem uslova da se operativno liječenje nedonoščadi koja pate od retinopatije obavlja u našoj ustanovi  i s početkom izvođenja intravitrealne aplikacije anti-VEGF lijeka izbjegava se transport ovih malih pacijenata za Beograd, koji traje čitav dan i predstavlja dodatno opterećenje. Nakon uvođenja intravitrealne aplikacije lijeka koja je od sada redovna procedura u UKC RS dolazi do povlačenja oboljena retinopatije prematuriteta i uspostavljanja potpune i pravilne vaskularizacije retine. U našoj ustanovi ovu proceduru izvodi dr Vesna Ljubojević, specijalista oftalmologije.

 Retinopatija prijevremeno rođene dece (ROP, retonopathy of prematurity) je ozbiljna komplikacija koja može izazvati teško oštećenje vida, pa čak i sljepilo. Ovo oboljenje oka se javlja jedino kod nedonoščadi. ROP 3 sa plus bolešću obično zahvata oba oka i glavni je uzrok oštećenja vida kod djece. Bebe sa veoma malom porođajnom težinom, ispod 2000 g, kao i bebe rođene prije 32. gestacijske nedjelje su pod velikim rizikom za razvoj težeg oblika ROP-a. Takođe, bebe koje su nakon rođenja zahtijevale produženu oksigenoterapiju mogu razviti znake ROP-a. Oko 50% nedonoščadi će imati znakove ROP-a. Kod oko 90% nedonoščadi postoje znakovi retinopatije i ona je blagog oblika, ne zahtijeva liječenje, te dolazi do samoizlječenja. Razvoj krvnih sudova retine se prati kroz skrining ROP-a. Težina znakova ROP-a je podijeljena u pet stadijuma. Kod 10% djece dolazi do progresije retinopatije, a kod dostizanja 3. stadijuma retinopatije započinje se sa operativnim liječenjem.