Kontinuirana edukacija ljekara iz Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Edukacija iz mjera napredne kardiopulmonalne reanimacije (Advanced Life Support Course – ALS) za doktore medicine iz Urgentnog centra održala se 21. i 22. avgusta 2021. godine u UKC Republike Srpske. Edukacija se vršila prema preporukama Evropskog Savjeta – ERC koji je vodeća evropska naučna ustanova koja se bavi urgentnom medicinom i kardiopulmonalnom reanimacijom. U edukaciji je učestvovalo pet instruktora ERC-a iz Resusticionog Savjeta Srbije na čelu sa dr Zlatkom Fišerom, a iz naše ustanove  načelnica Urgentnog centra UKC Republike Srpske dr Slavica Zeljković i dr Suzana Šobot. U edukaciji je učestvovalo 14 ljekara Urgentnog centra UKC Republike Srpske.

ALS kurs Evropskog Resuscitaciong Savjeta – ERC je osmišljen kao radno intenzivan seminar tokom kojeg polaznik ovladava praktičnim vještinama i potvrđuje svoja teoretska znanja koja se odnose na napredne mjere zbrinjavanja iznenadnog zastoja rada srca.

Tokom rada polaznici imaju ulogu vođe reanimacionog tima i rješavaju kroz razradu scenarija stimulaciju iznenadnog srčanog zastoja, vrše procjenu stanja pacijenta i osposobljavaju se za pravilno upravljanje timom koji rješava stanja koja prethode iznenadnom srčanom zastoju i sam iznenadni srčani zastoj kao i mjerama postresuscitacione njege.

Ovakav vid edukacije je od izuzetnog značaja jer ljekari koji rade u oblasti urgentne medicine moraju posjedovati širok spektar teoretskog i praktičnog znanja u zbrinjavanju svih vrsta hitnih pacijenata i to po posljednjim smjernicama i standardima. Ovo je prvi iskorak ka formiranju sopstvenog instruktorskog kadra i edukativnog centra koji bi dalje radio na obrazovanju i treningu svih zdravstvenih radnika iz drugih bolnica koji učestvuju u zbrinjavanju urgentnih pacijenata. Edukacija je realizovana zahvljujući svesrdnoj podršci prof. dr Vlade Đajića i Poslovodstva Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, prof. dr Vlado Đajić izjavio je da poslovodstvo ove zdravstvene ustanove ima viziju i plan da zajedno sa rukovodstvom Srpske omogući da UKC Republike Srpske bude rame uz rame sa mnogim evropskim i svjetskim medicinskim centrima. Dodao je da cilj da se edukuje naš kadar, a da istovremeno stečeno znanje prenesemo na ostale zdravstvene radnike u Srpskoj i regionu.

Zlatko Fišer iz Resuscitacionog savjeta Srbije rekao je da ovaj savjet prvi put na ovim prostorima realizuje jedan značajan program u vezi sa zbrinjavanjem životno ugroženih pacijenata, a cilj je da se po najvišim standardima unaprijedi kvalitet zbrinjavanja takvih pacijenata.

Rekao je da je uz sav trud i napor potrebno je standardizovati proces i učiniti da se sve to dešava timski, gdje učestvuju cijele ekipe, te da je potrebno ekipe utrenirati da zajedno zbrinjavaju lica s određenim životno ugrožavajućim situacijama.

On je rekao da će nakon ovog programa polaznici dobiti međunarodno validan sertifikat prepoznat od zdravstvenih sistema svih razvijenih zemalja, iznijevši uvjerenje da će u narednom periodu biti ostvarena plodotvornija saradnja kako bi se ovdje mogao odvijati i trening ljekara iz cijele Republike Srpske.

Načelnik Urgentnog centra Slavica Zeljković naglasila je da je ovo velika prilika da ljekari iz ovog centra savladaju tehnike i vještine po svjetskim i evropskim standardima. Ona je navela da je u Urgentnom centru trenutno zaposleno 18 ljekara, gdje su četvoro specijalisti, a ostali specijalizanti i doktori medicine.