U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske predstavljena je organizacija rada i protokoli nove, tehnološki najsavremenije angio-sale kakva se može naći samo u najmodernijim evropskim i svjetskim centrima i koja predstavlja ogroman iskorak na polju vaskularne interventne radiologije i spašavanju života naših građana.

 Ova sala je od izuzetne je važnosti za zbrinjavanje ishemijskog moždanog udara gdje se koristi trombektomija koja predstavlja najsavremeniji vid liječenja i prilikom koje se kateterom dolazi do tromba koji se vadi iz krvnih sudova glave.

Ovom prilikom generalni direktor UKC Republike Srpske, prof. dr Vlado Đajić je izjavio da će naša ustanova nastaviti sa dosadašnjom praksom, a to podrazumijeva praćenje svih svjetskih trendova, dijagnostičkih i terapijskih, te da stanovništvo Republike Srpske ima najbolju zdravstvenu zaštitu, odnosno zdravstvenu zaštitu koja je i u najboljim svjetskim centrima.

Novu angio-salu obišao je i interventni neuroradiolog iz Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana, dr Zoran Milošević. Dr Milošević spasio je život mnogim pacijentima u Republici Srpskoj a istovremeno je edukovao naše ljekare u Sloveniji. On je naglasio da aparati na kojima se izvode procedure nakon moždanog udara u potpunosti zadovoljavaju svjetske standarde, te da su mnogo bolji nego u drugim evropskim centrima. Prema njegovim riječima, u pogledu aparature, kod uvođenja novih metoda u liječenju akutnog moždanog udara nema problema, kao ni sa stručnim radom i organizacijom.

Načelnik Klinike za neourologiju prof. dr Siniša Miljković objasnio je da pacijent, ukoliko ga ne spase nakon šest časova od moždanog udara ulazi u salu, gdje se pomoću katetera dolazi do tromba koji se nalazi u arteriji u mozgu, nakon čega se tromb vadi. Pacijent je već sljedeći dan sposoban za dalji život, bez invaliditeta. Takođe, prof. dr Miljković je naglasio da je uspješnost te terapije 50 do 60 odsto za razliku od trombolitičke terapije koja je kod karotidnog tromba bila samo nekih 13%. On je dodao da će to predstavljati ogroman dobitak ne samo za Banjaluku, nego i za Republiku Srpsku.

Prof. dr Saša Vujnović, načelnik Zavoda za kliničku radiologiju istakao je da UKC Republike Srpske i dr Zorana Miloševića veže dugogodišnje prijateljstvo, te da je naša ustanova dostigla tehnološki nivo da se interventna radiologija razvija na najbolji mogući način. Naglasio je da su u toku dogovori u vezi sa edukacijama našeg osoblja, jer pored najsavremenije tehnike, neophodno je imati i edukovan kadar.