UKC Republike Srpske prva ustanova u kojoj se ovakav tretman institucionalno provodi

Početkom decembra u Klinici za psihijatriju UKC Republike Srpske počela je sa radom soba za terapiju igrom. Ovaj način terapije namijenjen je za djecu i adolescente različitih uzrasta koji imaju probleme sa emocionalnim reakcijama, agresivnim ispoljavanjima emocija, anksioznim smetnjama, kao i za djecu koja su prošla određena traumatska iskustva i teško se socijalizuju. U radu sa pacijentima angažovan je psiholog edukovan iz oblasti terapije igrom, odnosno praktičar terapije igrom usmjerenom na dijete. Kroz terapiju igrom edukovani terapeuti koriste terapeutske metode da pomognu pacijentima da razriješe psihosocijalne teškoće, te da postignu optimalan rast i razvoj.

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je postao prva ustanova u kojoj se ovakav tretman institucionalno provodi.

Pacijenti mogu doći ambulatno sa specijalističkom uputnicom, a poželjno je da se prvo napravi klinička procjena psihologa koji bi uputio dijete u tretman ( psiholog u  UKC Republike Srpske ili iz Centra za mentalno zdravlje). Za početak soba za terapiju igrom će raditi četvrtkom u  terminima koji se dogovore sa pacijentima. Sve dodatne informacije pacijenti mogu dobiti na brojeve telefona 051/434-650 ili 051/434-652 koje mogu pozvati svaki radni dan u periodu od 08:00-14:00h.