U UKC Republike Srpske kursevi osnovne životne podrške i zbrinjavanja prehospitalnih trauma pacijenata

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske Resuscitacioni Savjet Republike Srpske je održao BLS kurs (Basic life support – Osnovna životna podrška)  i PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) kurs u prostorijama UKC Republike Srpske u trajanju od tri  dana 10.12.-12.12.2021. godine.

Predavači su bili licencirani edukatori Resuscitacionog Savjeta Republike Srpske za kurseve BLS I PHTLS, pod mentorstvom Eduarda Gatike prdstavnika NAEMT-a i ESCI asocijacija.

Prehospital Trauma Life Support – PHTLS je internacionalni program kontinuirane edukacije za zbrinjavanje povrijeđenih. PHTLS program je nastao u Sjedinjenim Američkim državama, u saradnji  NAEMT-a (Nacionalne asocijacije medicinskih radnika) i American College of Surgeons Committee on Trauma, a bazira se na Advanced Trauma Life Support (ATLS) programu. PHTLS promoviše kritičko razmišljanje kao osnov za kvalitetno  zbrinjavanje povrijeđenih i smanjenje mortaliteta i invaliditeta. Svi kandidati koji zadovolje kriterije na ispitu su dobili međunarodni sertifikat o položenom kursu. Predavanja su bila podijeljena na teoretski i praktični dio. Praktični dio je podrazumijevao simulacije zbrinjavanja povreda unutar sale za edukaciju, te simulaciju automobilske nesreće i brzog izvlačenja povrijeđenog iz auta.

Demonstrirana je simulacija automobilske nesreće prilikom koje se sumnja na povredu vratne kičme koja spada u opasna stanja po život pacijenta. Pokazan je način kako brzo izvući pacijenta iz vozila sa najminimalnijom opremom u autu. Naglašena je važnost da se uvijek pokuša  učiniti nešto za boljitak unesrećenog od strane prisutnih na licu mjesta, jer pacijenti nekada nemaju vremena da čekaju pomoć.

Pomoćnik generalnog direktora UKC Republike Srpske za zdravstvenu njegu Slađana Vranješ ovom prilikom je naglasila da se naše osoblje konstantno edukuje uprkos teškoj epidemiološkoj situaciji i da u tome uvijek imaju podršku rukovodstva naše ustanove.

Predsjednik Resuscitacionog savjeta Biljana Ćurguz je izjavila da će nakon završetka praktičnog i teoretskog dijela kurseva svi polaznici koji ostvare uslove dobiti međunarodne licence. Ona je izrazila zahvalnost rukovodstvu naše ustanove kao i resornom ministarstvu i FAMI fondaciji u razvoju sestrinstva. Dodala je da polaznici kursa nisu samo medicinari iz Banjaluke, već i Novog Grada, Lopara, Bijeljine, Istočnog Sarajeva i cijele Republike Srpske .

Eduardo Gatika je naglasio da su ovi kursevi važni kako za medicinske, tako i nemedicinske radnike, da mogu da se prilagode i vatrogascima, pripadnicima policije i vojske, te da su oni veoma značajni za hitno zbrinjavanje pacijenata.

Medijima su se obratili i predstavnik Fami fondacije -Eldin Fišeković i predstavnica Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske Mirjana Janković koji su pozdravili ove aktivnosti kontinuirane edukacije medicinskih sestara i tehničara, te pružili podršku.