Prim. dr Aco- Asim Hotić, mr sc. med. (1927- 2021)

Obavještavamo Vas da je preminuo naš uvaženi ljekar prim. dr Aco- Asim Hotić, mr sc. med., specijalista interne medicine – supspecijalista hematologije koji je svoj radni vijek proveo u UKC Republike Srpske.

Prim. dr Aco- Asim Hotić rođen je 25. februara 1927. godine u Banjaluci gdje je proveo djetinjstvo. Osnovnu školu je potom pohađao u Beogradu sve do bombardovanja Beograda kada se sa porodicom vratio u Banjaluku. Iz tog perioda ga veže ljubav prema novinama POLITIKA koje ima složene decenijama unazad.

Sa 18 godina odlazi da studira filozofiju u Moskvu gdje je proveo godinu dana a zatim se vratio u zemlju i upisao medicinu na Medicinskom fakultetu u Sarajevu koji je završio 1958. godine. Stručni ispit položio je 1963. godine

Prim. dr Aco- Asim Hotić radio je u Zdravstvenoj stanici u Skender Vakufu, Domu narodnog zdravlja Bosanska Gradiška i Domu zdravlja Banjaluka, a 1964. godine zaposlen je kao ljekar u Opštoj bolnici Banjaluka u Internom odjeljenju.

Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1970. godine u Zagrebu. Postdiplomski studij iz citodijagnostike završio je u Zagrebu.

Pod mentorstvom prof. dr Andrije Mikeša užu akademsku specijalizaciju/sepspecijalizaciju iz hematologije završio je u Beogradu.

U oktobru 1971. godine postavljen je za šefa Hematološkog odsjeka Internističke službe Medicinskog centra Banjaluka  i na toj dužnosti je ostao do juna 1985. godine. Prim . dr Aco- Asim Hotić je u oktobru 1985. godine postavljen za načelnika Interne klinike. U februaru 1991. godine otišao je u penziju.

Bio je omiljen ljekar kako među pacijentima tako i među kolegama poznat po svom vedrom duhu i duhovitosti i širokih vidika, pored ogromnog znanja koje je posjedovao.

Komemorativna sjednica povodom smrti našeg uvaženog prim. dr Ace- Asima Hotića održaće se 30.12.2021. godine u 10:00 časova u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, u sali broj 2. (CMB- ulaz sa heliodroma). Sahrana će se obaviti isti dan u 14:00 časova na Novom groblju-Pobrđe-Banjaluka.