Prvi put je u Klinici za ortopediju i traumatologiju urađen komplikovan operativni zahvat luksacionog preloma šestog i sedmog grudnog pršljena uz korištenje kompjuterskog navigacionog sistema. Pacijent je povrijeđen prilikom rada u šumi, a operativni zahvat protekao je uredno.

Prilikom ovog operativnog zahvata korišten je mobilni imidžing robot Loop-X, sa navigacionim sistemom Curve. Najmoderniji Cone-Beam CT uređaj omogućava 3D i 2D skeniranja pacijenata tokom hirurških zahvata. Pomoću ovakvog uređaja uz navigaciju moguće je preciznije i bezbijednije hirurško zbrinjavanje trauma kičme i karlice, deformiteta kičme, kičmenih tumora i neurohirurških slučajeva. Uređajem se upravlja preciznim robotizovanim pokretima džojstikom u 5 pravaca. Ovo čudo moderne tehnologije – sistem Loop-X najsavremeniji je sistem iz ove kategorije i ne posjeduje ga niko u regionu Balkana, najbliži je u Austriji.

Nakon spomenutog operativnog zahvata, uz pomoć ovog savremenog aparata izvedene su još dvije hirurške intervencije. Opredjeljenje Poslovodstva UKC Republike Srpske na čelu sa prof. dr Vladom Đajićem pored edukacije kadra je i zanavljanje opreme što i čini našu ustanovu jednom od najmodernijih zdravstvenih institucija u regionu.

„Univerzitetski klinički centar Republike Srpske prvi je na Balkanu koji je za komplikovane operativne zahvate kičme počeo da koristi kompjuterski navigacioni sistem Loop X. Još jednom se pokazalo da je UKC Republike Srpske u rangu svjetskih bolnica. Ovaj sistem će doprinijeti manjoj oduzetosti donjeg dijela tijela kod pacijenata koji imaju povrede i oboljenje kičmenog stuba, a kolegama sa Ortopedije se zahvaljujem jer su prihvatili novu tehnologiju i već počeli da izvode operativne zahvate. Uz pomoć navigacije, preciznim robotizovanim pokretima džojstikom izvode se veoma zahtjevni operativni zahvati na pacijentima koji imaju povrede i oboljenja kičme“, rekao je prof. dr Vlado Đajić, generalni direktor UKC Republike Srpske.

“Dobili smo najsavremeniji uređaj u svojoj kategoriji koji izuzetno olakšava posao. Protekle godine smo imali 110 -115 operacija na kičmenom stubu koje su izuzetno teške i komplikovane. Sa ovim aparatom smo napravili korak ka budućnosti, toliko da smo pobjegli čak i od ostalih u okruženju. Pomoću ovakvog uređaja uz navigaciju moguće je preciznije i bezbjednije hirurško zbrinjavanje trauma kičme i karlice, deformiteta kičme, kičmenih tumora i neurohirurških slučajeva. Mladi ljekari su već ušli u problematiku. Razumijevanjem uprave UKC-a, resornog ministarstva i cijelokupnog sistema omogućeno im je da imaju nešto najsavremenije, najbolje i najvažnije“, rekao je dr Nikola Bojić, načelnik Klinike za ortopediju i traumatologiju.