Hirurški tim Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju je izveo dvije hirurške procedure  po prvi put u UKC Republike Srpske, ali i po prvi put u BiH. Riječ je o operaciji hemoroida novom tehnikom pod nazivom HAL-RAR nastalom od skraćenice od Haemorrhoidal Artery Ligation and Recto Anal Repair. Ovom tehnikom se koristi  jedan poseban uređaj kojim se pomoću ultrazvučne sonde detektuje tačno mjesto hemoroidalne arterije koja se podvezuje. Time se sprječava dotok krvi u hemoroidalni čvor, a obično je oko 5-7 takvih arterija. U daljem toku vrši se vraćanje samog hemoroidalnog čvora na njegovo prirodno mjesto.

Ova tehnika ima prednosti u odnosu na sve druge jer nema klasičnog odstranjenja hemoroida pa samim tim je manja bolnost, manje krvarenje, manji procenat recidiva (ponovnog javljanja) i daje odlične funkcionalne rezultate. Ovom novom hirurškom procedurom operisana su dva pacijenta koja su se odlično oporavila, te su nakon dan pušteni na kućno liječenje.

Hirurški tim: mr sc. med.  Goran Janjić, hirurg, dr Dragan Radulj, asistent, dr Nikola Vranješ,asistent, dr Dragan Švraka,anesteziolog i Duška Šipka,instrumentarka