Još jedan iskorak u edukaciji kadra u zbrinjavanju hitnih pacijenta

U sklopu obilježavanja Evropskog dana urgentne medicine Urgentni centar u saradnji sa Centrom za naučnoistraživački rad je organizovao edukaciju za specijalizante koji dežuraju i učestvuju u zbrinjavanju hitnih pacijenata. Edukacija se sastojala iz dva dijela – kursa napredne kardiopulmonalne reanimacije i predavanja iz hitnih stanja u hirurgiji.

Advanced Life Support Course – ALS se vrši prema prema preporukama European Resuscitation Council – ERC koji je vodeća evropska naučna ustanova koja se bavi urgentnom medicinom i kardiopulmonalnom reanimacijom. U edukaciji su učestvovali instruktori ERC-a iz Resuscitacionog Saveta Srbije na čelu sa dr Zlatkom Fišerom, a iz naše ustanove  načelnica Urgentnog centra UKC Republike Srpske dr Slavica Zeljković i dr Suzana Šobot.  ALS kurs je osmišljen kao radno intenzivan seminar tokom kojeg polaznik ovladava praktičnim vještinama i potvrđuje svoja teoretska znanja koja se odnose na napredne mjere zbrinjavanja iznenadnog zastoja rada srca.

Ovakav vid edukacije u našoj ustanovi se realizuje već drugi put, do sada je edukovano više od 30 ljekara, specijalizanata kardiologije, interne medicine, pulmologije i anestezije. Iz naše ustanove dva ljekara, dr Slavica Zeljković i dr Suzana Šobot imaju status ERC instruktora. Takođe je nastavljena edukacija i u ovom pravcu i još pet ljekara je steklo status instruktorskog kandidata. Za njih je planirano da u narednom periodu nastave sticanje znanja i vještina potrebnih za obavaljanje edukativne aktivnosti u ovoj oblasti. To su prvi koraci za formiranje sopstvenog centra koji bi vršio obuku medicinskog kadra naše, a i drugih zdravstvenih ustanova prema važećim evropskim smjernicama.

Takođe, održala su se i predavanja koja su se odnosila na protokol zbrinjavanja hitnih stanja u hirurgiji, akutni abdomen, politraumu, aneurizmu abdominalne aorte. Predavanja su održali prof. dr Milanko Maksić načelnik Klinike za vaskularnu hirurgiju i doc. dr Zoran Aleksić načelnik Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju. Predavanje je bilo namijenjeno prvenstveno specijalizantima hirurgije i anestezije, ali i ostalim specijalizantima koji dežuraju u Urgentnom centru.

Edukacija je realizovana zahvljujući svesrdnoj podršci prof. dr Vlade Đajića i Poslovodstva Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.