U UKC Republike Srpske nastavlja sa ulaganjem u edukaciju kadra i nabavku najmodernije medicinske opreme. U Kliničkom zavodu za nukleranu medicinu i bolesti štitne žlijezde uspostavljena je teranostička laboratorija i obavljena je edukacija osoblja za pripremu radiofarmaceutika obilježenih sa galijumom-68 i lutecijumom-177.

Termin „teranostika“ je kovanica nastala od riječi terapija i dijagnostika. Teranostika predstavlja potpuno novi terapijski pristup koji omogućuje istovremeno sprovođenje dijagnostike i terapije, kao i nadzor djelotvornosti samog toka liječenja, prvenstveno onkoloških bolesnika.

„Danas imam zadovoljstvo da predstavim još jedan veliki uspjeh UKC Republike Srpske koji krupnim koracima sustiže vodeće evropske i svjetske centre. Teranostičku laboratoriju koju danas predstavljamo ne posjeduju zemlje u okruženju. Ona podrazumijeva najmodernije dijagnostičke i terapijske procedure. Ova laboratorija vrijedna je oko milion KM. Izvršili smo analize koje se tiču koristi za pacijente, ali i finansijske koristi za našu ustanovu u smislu naplaćivanja ovih usluga za one pacijente koji nisu osiguranici FZO RS, već osiguranici FBiH i okolnih država. Zajedno sa Upravnim odborom donijeli smo odluku da je ovo opravdana investicija . Zahvaljujem se svojim saradnicima i rukovodstvu Republike Srpske, jer smo napravili najbolji klinički centar u regionu. Tu nećemo stati. Naš plan je da pored kupovine savremene opreme nastavimo sa edukacijom kadra i od septembra veliki broj ljekara i medicinskih tehničara odlazi u Beč na edukaciju“, rekao je prof. dr Vlado Đajić

„U svijetu se radiofarmaceutici obilježeni galijumom-68 koriste u PET dijagnostici neuroendokrinih tumora i karcinoma prostate, dok se radiofarmaceutici obilježeni lutecijumom-177 koriste u terapiji istih. Teranostička  laboratorija se sastoji iz dva dijela, u jednom je soba za izolatorom koji štiti operatera od zračenja, dok je u drugom dijelu laboratorija za kontrolu kvaliteta radiofarmaceutika. Tokom uspostavljanja laboratorije, saradnja je bila multidisciplinarna i internacionalna, sa velikim kompanijama iz Velike Britanije, Italije i Njemačke. Sa ponosom mogu reći da uspostavljanjem ove laboratorije, Klinički zavod za nuklearnu medicinu naše ustanove staje rame uz rame sa drugim svjetskim centrima nuklearne medicine. Zahvaljujem se Upravi UKC Republike Srpske na čelu sa prof. dr Vladom Đajićem što su prepoznali značaj i podržali uvođenje teranostike u Republici Srpskoj, kao i edukaciju kadra i nabavku opreme. Ovo je veliki korak za nuklearnu medicinu i radiofarmaciju na ovim prostorima“, rekao je Aljoša Stanković, doktor farmaceutskih nauka.

„Uvođenjem teranostičke laboratorije, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde je u mogućnosti da proširi spektar svojih dijagnostičkih i terapijskih usluga. Odluke o izboru pacijenata koji su pravi kandidati ovu dijagnostiku i terapiju  donose se multidisciplinarno, zajednički sa kolegama onkolozima, gastroenterolozima i drugim članovima konzilijuma. Hvala rukovodstvu UKC Republike Srpske što je prepoznalo naš entuzijazam i pomoglo da se u našem zavodu uspostavi ova laboratorija“, izjavio je načelnik Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde prim. dr Dragi Stanimirović.