Prim. dr Zdravko Josipović (1949-2022)

Obavještavamo vas da je 12.8.2022. godine preminuo naš uvaženi ljekar prim. dr Zdravko Josipović, specijalista anestezije i reanimacije koji je najveći dio svog radnog vijeka proveo u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Prim. dr Zdravko Josipović rođen je 18.5.1949. godine u  Valjevu. Radio je kao ljekar u Domu zdravlja Kotor Varoš od 1976. do 1983. godine kada zasniva radni odnos u tadašnjem Medicinskom centru Banjaluka kao ljekar na specijalizaciji iz anesteziologije i reanimacije u Anesteziološkoj službi. Specijalistički ispit položio je 1986 godine u Beogradu. Tokom svog radnog vijeka u našoj ustanovi obavljao je poslove šefa Odjeljenja anestezije na Paprikovcu i šefa Odjeljenja anestezije sa ambulantom pri Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje.

Bio je aktivan učesnik Odbrambeno- otadžbinskog rata u Vojsci Republike Srpske od 1992. do 1995. godine.

Za potpredsjednika Skupštine Grada Banjaluka imenovan je 2004. godine. Tu dužnost obavljao je u još dva mandata 2008. i 2012. godine.

Ljekari, medicinsko osoblje i svi zaposleni u našoj ustanovi koji su sarađivali sa njim imali su privilegiju što su poznavali uvaženog ljekara i što su imali priliku da sa njim sarađuju. Bio je vrhunski profesionalac, pun etike i odgovornosti prema onima kojima je to bilo najpotrebnije.

Komemorativna sjednica prim. dr Zdravku Josipoviću održaće se u ponedjeljak 15. avgusta u 10:30 časova godine u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, a sahrana će se obaviti isti dan u 13:00 časova na groblju Sveti Marko u Banjaluci.