Generalni direktor UKC Republike Srpske prof. dr Vlado Đajić potpisao je ugovor o radu sa Mladenom Grbićem iz Banjaluke koji je studije medicine završio sa prosječnom ocjenom 9,73 i koji će profesionalni razvoj početi u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Srpskoj.

Prof. dr Vlado Đajić je rekao da je rukovodstvo ove ustanove prepoznalo potrebu da mladim ljekarima iz Srpske obezbijedi najbolje uslove za učenje i napredovanje, a iskusnim ljekarima dodatnu motivaciju i zadovoljstvo da prenesu svoje znanje, a sve u cilju pružanja najbolje zdravstvene zaštite pacijentima. Dodao je da naša ustanova kao najveća, najreferentnija zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj i kao naučno-nastavna baza za sve buduće ljekare i medicinsko osoblje, ima interes i obavezu da budućim medicinskim profesionalcima obezbijedi uslove za rad i profesionalni razvoj i usavršavanje što smo nebrojeno puta i pokazali. Rekao je da je ulaganje u mlade stručne zdravstvene radnike dio dugoročnog opredjeljenja rukovodstva ove ustanove, kao i stvaranje povoljnog ambijenta za razvijanje profesionalnog razvoja i života mladih ljudi u Republici Srpskoj.

Mladen Grbić je rekao da su se marljiv rad i zalaganje isplatili, što jeprepoznao prof. dr Vlado Đajić i rukovodstvo UKC Republike Srpske, koje je nastavilo trend zapošljavanja mladih ljekara. Dodao je da je san svakog studenta medicine je da poslije završetka studija počne da radi u velikoj ustanovi, poput ove.  Naglasio je da mu je zadovoljstvo i čast da radi u zdravstvenoj ustanovi na čijem je čelu prof. dr Đajić, koji ima viziju njenog razvoja.

Grbić je stipendista je Fonda “Dr Milan Jelić” u kategoriji uspješnih studenata. Diplomski rad iz oblasti neurologije, na temu “Transverzalni mijelitis”, odbranio je ocjenom 10.