Prvi put je izveden operativni zahvat implantacije stimulatora n.vagusa kod pacijenta sa farmakorezistentnom epilepsijom. Riječ o pacijentu starosti 15 godina koji zbog kompleksnog zdravstvenog stanja ima učestale i teške epileptičke napade na koje dosadašnja farmakološka terpija nije dala efekta. S obzirom na komplesknost stanja neurološki i neurohiruški timovi UKC Republike Srpske zajedno sa eminentnim stručnjacima iz Kliničkog centra Srbije prof. dr Vladimirom Baščarevićem, neurohirurgom, zamjenikom direktora Klinike za neurohirurgiju i prof. dr Dragoslavom Sokićem, neurologom, direktorom Klinike za neurologiju odlučili su se za ovoj vid hirurškog zbrinjavanja i implantacije stimulatora. Prilikom operativnog zahvata implantira se stimulator u potkožnom predjelu grudnog koša. Stimulator je povezan sa elektrodama koje se oko n.vagusa i na taj način smanjuje se učestalost epileptičkih napada. U daljem liječenju, pod kontrolom neurologa, aparat za VNS će biti kalibriran i podešavan da na optimalan način poboljša kontrolu epileptičkog napada. Očekuje se da se težina i učestalost napada poprave u drastičnom obimu što omogućava da se kvalitet života pacijenta značajno popravi. VNS je inovativni način liječenja epilepsije koji omogućava dodatnu korist za pacijenta,  a kombinacija sa lijekovima i drugim načinima liječenja je moguća. Tim koji je izveo implantaciju su: prof. dr Vladimir Baščarević, neurohirurg, prof. dr Dragoslav Sokić, neurolog iz Kliničkog centra Srbije, dr Mišo Miškić, neurohirurg, dr Dragan Švraka, anesteziolog i Davor Dragušić, instrumentar.

Generalni direktor  prof. dr Vlado Đajić rekao je da je danas poseban dan za našu ustanovu i da je riječ o velikom uspjehu.

„Nastavljamo sa uvođenjem novih ne samo dijagnostičkih već i terapeutskih metoda i danas je po prvi put u UKC republike Srpske izvedena ugradnja stimulatora nervusa vagusa. Druga značajna stvar što imamo u posjeti danas dva vrhunska stručnjaka svjetskog glasa iz Beograda, naše učitelje i mentore koji su uradili danas operaciju zajedno sa našim ljekarima i ponosan sam zbog toga. “, rekao je prof. dr Đajić.

On je rekao da današnjom operacijom započinje ugradnja stimulatora nervusa vagusa na UKC Republike Srpske, te se zahvalio stručnjacima iz Kliničkog centra Srbije, neurologu, direktoru Klinike za neurologiju Dragoslavu Sokiću i neurohirurgu, zamjeniku direktora Klinike za neurohirurgiju Vladimiru Baščareviću, za sve što su uradili za pacijente i medicinske profesionalce iz naše ustanove.

Prof. dr Vladimir Baščarević je rekao da je operativnim zahvatom implantacije stimulatora nervusa vagusa kod pacijenta starosti 15 godina sa Farmakorezistentnom epilepsijom ponuđena nova metoda liječenja koja se zove vagus nervna stimulacija /VNS/.

„Ona se izvodi tako što se jedan generator električnih impulsa implantira u vrat pacijenta , elektrode se omotaju oko nervusa vagusa i potom preko jedne baterije, jednog takozvanog pejsmejkera nastaje višegodišnje stimulisanje nervusa vagusa i na taj način se dovodi do prestanka, smanjenja ili poboljašanja kompletne kliničke slike i epilepsije pacijenta“, pojasnio je prof. dr Baščarević. On je izrazio nadu da će saradnja biti nastavljena, ističući da ovakvih pacijenata ima dosta ističući da je riječ o metodi koja se primjenjuje u Beogradu od 2009. godine.

„Nadam se da će ovo biti samo početak sradnje sa UKC Republike Srpske i da će se implantacija vagusa nervus stimulatora nastaviti i u jednom trenutku potpuno i preuzeti od naših kolega sa neurohirurgije u Banjaluci koji su potpuno osposobljeni da urade jednu ovakvu vrstu intervencije uz našu malu pomoć“, rekao je prof. dr Baščarević.

Direktor Klinike za neurologiju, Kliničkog centra Srbije prof. dr Dragoslav Sokić je rekao da je veoma srećan zbog stava uprave UKC Republike Srpske da vodi računa o napretku struke i uvođenju novih tehnologija.

„Stiumulacija nervusa vagusa je inovativni način liječenja pacijenata sa epilepsijom, stimuliše se periferan živac koji je u kontaktu sa bitnim strukturama mozga odakle se ta električna aktivnost prenosi na ostatak mozga i suzbija epileptičnu aktivnost. Mi smo navikli da se pacijenti sa epilepsijom liječe uzimanjem lekova protiv epilepsije i to je efikasna terapija kod 55 do 60 odsto pacijenata. Stimulacija nervusa vagusa je prečica do mozga. Ovo je metoda koja dovodi do bitnog suzbijanja napada kod dve trećine pacijenata kod kojih je implantiran, nažalost jedna trećina ne reaguje na ovaj metod. Nakon ove operacije pacijenti se vraćaju normalnom životu i svim svojim aktivnostima. Presrećan sam što je uprava UKC Republike Srpske na čelu sa profesorom Đajićem prati savremene stručne trendove i tehnološke metode koje pomjeraju granice od prethodnog starog liječenja do naprednog liječenja“, rekao je prof. dr Sokić. On je rekao da je od 2009. godine u Klinici za neurologiju, Kliničkog centra Srbije implantirano 64 ovih aparata.