Hirurški tim Klinike za dječiju hirurgiju po prvi put u UKC Republike Srpske, uradio je složenu laparoskopsku proceduru spuštanja testisa zaostalih u stomaku. Zahvat je izveden kod dva dječaka uzrasta do tri godine, kojima od samog rođenja nije bio prisutan jedan testis u kesici.

Procedura koja je izvedena podrazumijeva minimalno invazivni pristup trbušnoj duplji putem kamere, te identifikaciju visoko pozicioniranog i adekvatno razvijenog testisa. Nakon njegove mobilizacije od okolnog tkiva vrši se procjena radi spuštanja u istostranu kesicu ili izvođenje procedure istezanja (trakciona elongaciona orhidopeksija).

 Hirurški tim je izveo proceduru istezanja krvnih sudova testisa prema tehnici egipatskog hirurga prof. dr Sameh Shehata. Procedura koja je izvedena je najvisprenije rješenje, koje omogućava da se vaskularna peteljka testisa izduži, a zatim da se testis dovede u skrotalnu kesicu bez tenzije.

Prednosti ovakvog tipa zahvata u dječijoj dobi je pored manje traume za dijete, takođe mnogo bolja vidljivost tkivnih struktura, bolji pristup kao i veći broj mogućih rješenja koja otvorenim/klasičnim hirurškim pristupom nisu moguća. Djeca nakon operacije imaju mnogo manje tegoba, te su kroz 3- 4 dana od zahvata sposobna da se vrate svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima i igri, na radost i olakšanje roditelja, kao i na profesionalnu satisfakciju operatera i cijelog hirurškog tima.

Hirurški tim koji je učestvovao u izvođenju operativnog zahvata su bili hirurg dr Aleksandar Brković sa asistentima dr Emilijom Došlov i dr Aleksandrom Cakićem, uz pomoć tima instrumentarki Darije Marjanac, Dubravke Tadić i Aleksandre Sekimić.  Anesteziju je vodio dr Predrag Berić uz pomoć dr Radenka Samca i anestetičara Pere Rogića.

Opredjeljenje rukovodstva UKC Republike Srpske na čelu sa prof. dr Vladom Đajićem jeste ulaganje u edukaciju kadra i uvođenje novih metoda liječenja pacijenata.