U UKC Republike Srpske održao se WINFOCUS USLS osnovni kurs ultrazvuka za primjenu u hitnoj i intenzivnoj medicini. WINFOCUS (World Interactive Network Focused On Critical Ultra Sound) je svjetska interaktivna mreža, koja je usmjerena na primjenu i razvoj Point-of-Care pregleda ultrazvukom radi efikasnijeg zbrinjavanja i liječenja životno ugroženih pacijenata.
Predavači su bili članovi WINFOCUS udruženja iz Slovenije i to dr Vitka Vujanović, dr Gregor Prosen i dr Taja Rukavina.
WINFOCUS USLS osnovni kurs u UKC Republike Srpske pohađalo je 15 polaznika i to ljekari koji rade i dežuraju u Urgentnom centru. Takođe su prisustvovali ljekari specijalisti i specijalizanti anestezije, interne i urgentne medicine.
Prof. dr sc. med. Vlado Đajić se zahvalio svim predavačima na kursu, te istakao da kurs doprinosi unaprijeđenju rada svih ljekara koji su angažovani u Urgentnom centru i intenzivnim jedinicama. On je istakao da je UKC Republike Srpske postala prva internacionalna bolnica u BiH, gdje gotovo svaki dan dolaze stručnjaci iz čitavog svijeta da edukuju zaposlene, a i veliki broj zaposlenih iz naše ustanove je na raznim edukacijama u Evropi i svijetu. Od današnjeg kursa koji se održava zavisiće životi naših pacijenata. “Cilj nam je da ljekari koji rade u Urgentnom centru i intenzivnim jedinicama što prije savladuju tehniku brze dijagnostike oboljenja što je preduslov da možemo brzo liječiti takve pacijente”, istakao je prof.dr Đajić.
Dr Slavica Zeljković načelnica Urgentnog centra je istakla važnost kontinuirane edukacije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i aktuelnog kursa. „Značaj edukacije je što pored ljekara Urgentnog centra učestvuju i kolege iz drugih klinika UKC-a. Ovom edukacijom su obuhvaćeni i ljekari koji rade u reanimaciji, a koji zbrinjavaju najteže pacijente gdje je svaki minut važan za ishod liječenja pacijenta. To je za nas jedan novi koncept dijagnostike tih pacijenata.“, istakla je dr Zeljković.
Dr Vitka Vujanović je istakla da se raduje saradnji sa kolegama UKC-a i želja joj je da pomognu kolegama u Banjaluci da budu samostalni na tom putu.
Dr Gregor Prosen je rekao da mu je drago što su ljekari iz UKC-a motivisani za kurs koji se u Sloveniji održava već 13 godina. To je koncept koji je u svijetu moderan sa standardom koji se očekuje od ljekara i to se od danas primjenjuje ovdje u UKC-u Republike Srpske.