U  UKC Republike Srpske je u periodu od 24.11. do 26.11.2022. godine održana trodnevna edukacija (praktični i teoretski dio) iz oblasti trijaže pacijenata. Obuka je bila veoma dinamična sa mnogo pitanja i tom prilikom su gošće iz Slovenije Radojka Milojka Bradarić, glavna sestra Zavoda za urgentnu neurologiju Klinike za neurologiju, Vida Bračko iz Urgentnog hirurškog bloka Hirurške klinike i Majda Cotič Anderle, koordinatorka za kvalitet u oblasti sestrinstva govorile o značaju trijaže, trijaži masovne nesreće u bolnici, uz osvrt na trijažu u Službi hitne pomoći (primarni nivo), procesu implementiranja trijaže u zdravstvenim ustanovama u Sloveniji, te vrstama trijaže u UKC Ljubljana.

Prof. dr Vlado Đajić se zahvalio gošćama na održanoj edukaciji medicinskog osoblja UKC Republike Srpske. “Što se tiče edukacije koja je održana veoma je važno da se uradi dobra trijaža bolesnika od koje jako često zavisi i život pacijenta. Nadam se da ćemo nastaviti saradnju i da će naše sestre otići  u Ljubljanu da vide na licu mjesta kako medicinske sestre rade trijažu”, rekao je prof. dr Vlado Đajić.

 Načelnica Urgentnog centra UKC Republike Srpske dr Slavica Zeljkovic se zahvlalila gošćama na održanoj edukaciji, te napomenula važnost medicinskih sestara i same trijaže. “Edukacija medicinskog osoblja je kontinuirani proces u UKC Republike Srpske. Posebno je zadovoljstvo ovaj put što je riječ o sestrama. Trijaža u Urgentnom centru je veoma važna i korisna tema”, rekla je dr Zeljković.

 Radojka Milojka Bradarić, glavna sestra Zavoda za urgentnu neurologiju Klinike za neurologiju se zahvalila na pozivu i istaknutom povjerenju za držanje edukacije na temu trijaža. “Medicinsko osoblje UKC Republike Srpske može sve da ostvari što je i zamislilo. Sve što smo mi dobili želimo i vama da prenesemo za što bolji rad sa pacijentima.”, istakla je Radojka Milojka Bradarić.

Vida Bračko je istakla zadovoljstvo zbog saradnje sa UKC Republike Srpske i raduje se budućoj saradnji. “ Jako je važno da medicinske sestre budu dobro edukovane u oblasti trijaže, te da prepoznaju hitnoću kod svakog pacijenta”, rekla je Vida Bračko.

Koordinatorka kvaliteta u sestrinstvu Majda Cotič Anderle je istakla važnost dobre trijaže pacijenata. “Za dobru obuku medicinske sestre u oblasti trijaže je potrebno veliko znanje iz raznih oblasti medicine. Veoma me veseli saradnja sa UKC Republike Srpske i velika je čast prenijeti znanje koje mi imamo medicinskom osoblju ove ustanove”, rekla je Majda Cotič Anderle,

Glavni tehničar Urgentnog centra Ranko Palačković je izrazio svoje zadovoljstvo i zahvalnost rukovodstvu UKC Republike Srpske i gošćama na održanoj edukaciji. “Jako je važno ulaganje u sestrinsku struku i zahvalan sam na saradnji sa medicinskim osobljem iz Ljubljane za stručno predavanje”, izjavio je Ranko Palačković.